Y frech goch: Pryderu am ardal arall

  • Cyhoeddwyd
Brechu yn Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Mae 1,237 o achosion o'r frech goch ar draws Cymru bellach

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn pryderu y gallai'r frech goch ledaenu tu allan i ardal Abertawe.

Gwent yw un ardal benodol sydd yn peri pryder i'r corff iechyd gyda 84 o achosion wedi eu cofnodi yno ers mis Tachwedd 2012 a bron i 10,000 o bobl ifanc rhwng 10-18 dal heb eu brechu.

Mae mwy na 43,000 o frechiadau o'r MMR wedi eu rhoi yng Nghymru ers i'r afiechyd ddechrau lledu.

Ond mae 38,000 o blant sydd dal heb dderbyn y brechiad.

Sesiynau brechu

Unigolion rhwng 10-18 oed sydd wedi bod yn cael yr afiechyd fwyaf a dyma'r oedran mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn targedu yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Bydd sesiynau galw heibio ar gael yng Nghasnewydd penwythnos nesaf ac mae'r corff yn annog unrhyw un sydd heb gael ei brechu i wneud hynny.

Mae sesiynau brechu hefyd ar gael yn ardal Abertawe ddydd Sadwrn yma rhwng 10-4.

Erbyn hyn mae 1,074 o achosion o'r frech goch wedi bod yn ardal Abertawe gyda 13 achos newydd yn y ddau ddiwrnod diwethaf.

1,237 yw'r ffigwr ar draws Cymru.

Dywedodd Dr Marion Lyons o Iechyd Cyhoeddus Cymru:

"Efallai nad yw 13 achos yn y ddau ddiwrnod diwethaf yn swnio fel llawer ond fe ddylen ni gofio yn 2011 main dim ond 19 achos o'r frech goch oedd yna yng Nghymru gyfan.

"Mae'r 84 achos yng Ngwent yn achos pryder mawr i ni a gyda 10,000 o blant dal heb gael eu brechu rydyn ni yn rhybuddio pobl ifanc a rheini i beidio pwyso ar eu rhwyfau am eu bod nhw'n byw tu allan i'r ardal lle mae'r afiechyd wedi lledaenu.

"Does dim modd gwybod lle y gallai'r afiechyd ledaenu nesaf.

"Mae'r neges felly yn syml: lle bynnag rydych chi yn byw yng Nghymru, os ydych chi yn berson ifanc sydd heb dderbyn y ddau ddos o'r MMR neu yn rhiant i blentyn sydd heb gael y brechiad, trefnwch i wneud hynny yn gyflym."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol