Neges heddwch ar ffurf ffilm ddigidol

  • Cyhoeddwyd
Guto a Sara o Ysgol y Preseli
Disgrifiad o’r llun,
Mae Guto a Sara o Ysgol y Preseli ymhlith y criw sy'n cyflwyno'r neges ddydd Mercher.

Ffilm fer wedi ei chreu i'w dosbarthu ar y we yw Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2013.

Gwneuthurwr ffilm 24 oed o Sir Benfro, Owain 'Nico' Dafydd, sy'n gyfrifol am greu'r fersiwn ddigidol saith munud o hyd.

Mae'n cael ei dangos cyn prif seremoni'r Fedal Ddrama ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd brynhawn Mercher.

Cydweithredu yw thema'r neges eleni ac fe'i hysgrifennwyd gan 17 o bobl ifanc o Ysgol y Preseli ac Ysgol Bro Gwaun.

Yn ôl Kelly Anderson, Swyddog Datblygu Ieuenctid Penfro: "Mae gennym griw gwych yn gweithio ar y neges eleni.

"Roeddem eisiau cynnig rhywbeth gwahanol eleni, a dyna pam y gwnes i holi Nico Dafydd os gallai greu fersiwn ddigidol."

Cydweithio

Yn y neges mae pobl ifanc Sir Benfro yn galw ar wledydd y byd i gydweithio er mwyn creu byd tecach.

Esboniodd un o'r criw a luniodd y neges, Sara o Ysgol y Preseli, fod y ffilm yn dangos tair carfan o bobl yn masnachu â'i gilydd - y cyfoethog, y "canolig sy'n trïo cadw'r heddwch" a'r bobl dlawd.

Mae pawb yn cydweithio ond mae'r cyfoethog yn "ddigon parod i dderbyn ond ddim mor barod i roi" meddai Sara.

Ychwanegodd: "Mae'r garfan ganolig yn trïo cyfleu'r neges mai 'mewn undod mae nerth' a bod yn rhaid iddyn nhw gydweithio er mwyn cael llwyddiant a bod masnachu'n deg yn elfen hanfodol o'r hyn sydd ei angen arnon ni yn y byd yma heddiw".

22 o ieithoedd

Mae'r neges wedi ei hanfon yn flynyddol ers 1922 ac erbyn heddiw, y bobl ifanc eu hunain sydd yn ymgymryd â'r gwaith o ysgrifennu, perfformio a chyfieithu'r neges.

Dyma'r tro cyntaf i'r neges gael ei throsglwyddo yn ddigidol ar ffurf ffilm meddai'r mudiad.

Mae modd ei gweld ar wefan You Tube.

Cafodd y fersiwn ddigidol ei thaflunio yn Oriel y Parc yn Nhyddewi nos Wener 17 Mai a'i pherfformio yn fyw ar yr un noson.

Mae ar gael mewn 22 iaith ar wefan yr Urdd, gan gynnwys Arabeg, Groeg ac Almaeneg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol