Heddlu'n chwilio am fenyw ar goll

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
disgrifiad o’r llunDoes neb wedi gweld Gaynor Rees ers 8:30pm nos Fercher

Mae'r heddlu, diffoddwyr a gwylwyr y glannau yn chwilio ardal Caerfyrddin am fenyw sydd wedi bod ar goll ers nos Fercher.

Cafodd Gaynor Rees, 47 oed, ei gweld am y tro diwethaf yn cerdded i ffwrdd o Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Glangwili.

Dywed yr heddlu eu bod yn gynyddol bryderus amdani.

Mae Ms Rees yn cael ei hadnabod yn lleol fel Molly, ac fe'i gwelwyd yn gadael yr ysbyty am 8:30pm nos Fercher Mai 8.

Dywedodd Sarjant Dominic Jones o Heddlu Dyfed Powys: "Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio hofrennydd yr heddlu a swyddogion lleol, ac rydym wedi gofyn am gymorth gan ein cydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwylwyr y Glannau."

Cafodd Mr Rees ei disgrifio fel menyw 5'7" o daldra, o gorff cymedrol gyda gwallt tywyll at ei hysgwyddau.

"Y tro diwethaf iddi gael ei gweld roedd yn gwisgo cot hir dywyll a het. Ar hyn o bryd, mae'r chwilio yn canolbwyntio ar dir yr ysbyty a'r ardal gyfagos, ond mae gennym wybodaeth hefyd sy'n awgrymu y gallai hi fod yn agos at ganol y dref.

"Os oes unrhyw un wedi gweld Gaynor, rwy'n gofyn iddyn nhw gysylltu â ni yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin ar 101."