April Jones: Disgwyl tystiolaeth gan y Swyddogion heddlu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunOfer fu ymdrechion i ddod o hyd i April Jones ers ei diflaniad ym mis Hydref

Mae disgwyl i'r plismon wnaeth arestio'r dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones rhoi tystiolaeth o flaen llys yn ddiweddarach.

Diflannodd y ferch bum mlwydd oed yn agos i'w chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref y llynedd.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws, yn gwadu cipio a llofruddio April a chyhuddiad o fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Ddydd Gwener hefyd disgwylir tystiolaeth gan y swyddogion heddlu cyntaf i gyrraedd tŷ Mr Bridger.

Mae'r erlyniad wedi dweud wrth y llys bod Mark Bridger wedi llofruddio April a bod olion o'i gwaed wedi eu canfod yn ei fwthyn.

Ond mae Mr Bridger wedi dweud mewn cyfweliadau gyda'r heddlu iddo daro April yn ddamweiniol gyda'i gar a'i fod wedyn wedi bod mewn panic.

Ddydd Iau fe welodd y rheithgor dystiolaeth fideo gan ferch yn dweud fod Mr Bridger wedi gofyn iddi aros draw dros nos gyda'i ferch ei hun y diwrnod y diflannodd April.

Ni chafodd unrhyw beth pendant ei drefnu.

Ar yr un diwrnod fe glywodd y llys dystiolaeth gan lygad dyst sydd yn honni iddi weld y diffynnydd yn cario bag plastic du yn agos i le yr oedd wedi parcio ei gar y bore ar ôl i April ddiflannu.

Straeon perthnasol