Deon Llandaf yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunChurch in Wales
disgrifiad o’r llunCafodd y deon Janet Henderson ei phennodi ym mis Mawrth

Mae deon benywaidd cyntaf Eglwys Gadeiriol Llandaf wedi ymddiswyddo a hynny dau fis ar ôl iddi gael ei phenodi.

Does dim eglurhad wedi ei rhoi am y rheswm pam bod y Parchedig Janet Henderson wedi penderfynu gadael.

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan wedi derbyn ei hymddiswyddiad ond wedi dweud ei fod yn gwneud hynny gyda 'thristwch mawr'.

Bydd Archddiacon Llandaf, yr Hybarch Peggy Jackson yn goruchwylio'r eglwys gadeiriol nes y bydd yr Eglwys yng Nghymru yn penodi person arall i fod yn ddeon.