Teulu yn galw am adolygiad

  • Cyhoeddwyd
Car heddluFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Fe gynhaliwyd ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion yr heddlu i farwolaeth Lee Lewis

Mae teulu dyn ifanc gafodd ei ladd pan darodd ei gar yn erbyn wal yn galw ar Gomisiynydd Heddlu'r De i gynnal adolygiad i'r ffordd y deliodd yr heddlu gyda'r achos.

Roedd Lee Lewis oedd yn 22 oed yn cael ei ddilyn gan gerbydau heddlu pan darodd ei gar yn erbyn wal wrth ymyl Port Talbot bum mlynedd yn ôl.

Roedd yn cael ei ddilyn am nad oedd goleuadau ei gar ymlaen.

Bu farw ychydig wythnosau wedyn yn yr ysbyty wedi iddo gael gwenwyn yn ei waed.

Ymchwiliad

Fe gafwyd ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion yr heddlu yn 2009.

Casgliadau'r ymchwiliad hwnnw oedd nad oedd y swyddogion oedd yn ei ddilyn yn gymwys i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Roedden nhw wedi anwybyddu sawl gorchymyn i roi'r gorau i ddilyn Lee Lewis rhwng Margam a Phorthcawl y diwrnod hwnnw.

Er i'r swyddogion hefyd ddweud eu bod nhw wedi gyrru eu ceir ar gyflymder o tua 50 milltir yr awr, roedden nhw mewn gwirionedd yn teithio bron i 90 milltir yr awr.

Fe gafodd y swyddogion rhybudd ysgrifenedig ac fe ddywedodd yr ymchwiliad eu bod wedi camymddwyn.

Rheithfarn naratif gafodd ei gofnodi y llynedd yn y cwest i farwolaeth Mr Lewis.

Dywedwyd yn y cwest fod y gŵr ifanc wedi colli rheolaeth ar y car wrth iddo drio troi i mewn i fynedfa parc Margam.

Mae'r teulu wedi derbyn iawndal o £20,000 yn enw mab Mr Lewis yn dilyn achos sifil.

Galw am adolygiad

Mae Comisiwn Cwynion yr heddlu yn dweud erbyn hyn bod yna ganllawiau yn ei lle ar gyfer dilyn unigolion mewn cerbydau a bod y rhain yn rhan o'r gyfraith.

Mae Heddlu'r De hefyd wedi pwysleisio nad oedd y swyddogion yn gallu gweld car Mr Lewis pan darodd yn erbyn y wal.

Ond mae'r teulu a'r Aelod Seneddol lleol, Dr Hywel Francis yn galw ar Gomisiynydd Heddlu'r De sef Alun Michael i adolygu'r achos.

Fe wrthododd wneud cyfweliad gyda BBC Cymru ond fe ddywedodd Mr Michael nad oedd yn medru gweld unrhyw sail ar gyfer gweithredu pellach yn yr achos yma.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol