Mwy o siopau gwag yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMae syrfewyr yn dweud bod mwy o siopau gwag ar ein strydoedd

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y siopau gwag ar y stryd fawr yn ôl Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mewn arolwg diweddar mae 24% yn fwy o syrfewyr yn honni iddyn nhw ddod ar draws mwy o siopau gwag yng Nghymru yn ystod tri mis cyntaf y flwyddyn.

Gwelwyd bod llai o fanwerthwyr eisiau rhentu gofod.

Dyma'r darlun ar draws y Deyrnas Unedig gyfan gyda'r cynnydd mwyaf i'w weld yn Llundain.

Mae'r arolwg hefyd yn dangos bod mwy o syrfewyr yn credu bod gwerth adeiladau sydd ar gael i'w rhentu yn gostwng.

Er hynny mae ychydig yn fwy o alw wedi bod ar gyfer swyddfeydd a gwagle ar gyfer pwrpas diwydiannol.

Dywedodd Chris Sutton, llefarydd y corff yng Nghymru bod hyn i'w weld yn y gogledd ac yn y de oddi wrth gwmnïau corfforaethol:

"Mae'r farchnad manwerthu fodd bynnag yn parhau'r sector mwyaf gwan.

Mae llai o alw am denantiaid ac ar y cyfan mae'r disgwyliadau yn negyddol yn enwedig yn y trefi lle mae'r sefyllfa yn anodd iawn."

Ychwanegodd ef fod hi'n galonogol i weld fod Llywodraeth Cymru yn ystyried lleihau trethi busnes ar gyfer manwerthwyr sydd yn cymryd drosodd adeilad sydd wedi bod yn wag am fwy na 12 mis.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol