Paratoadau Eisteddfod yr Urdd 'ar y gweill'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Emyr Phillips yn gadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod yr Urdd

Mae cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd 2013 yn dweud bod dwy flynedd o baratoi wedi dod â chymunedau at ei gilydd.

Dywedodd Emyr Phillips bod de Sir Benfro yn ardal sydd yn draddodiadol heb lawer o siaradwyr Cymraeg.

"Mae'r ffaith bod yr eisteddfod yn dod wedi tynnu Cymry Cymraeg yn y cymunedau yna at ei gilydd," meddai.

Mae'r eisteddfod yn cael ei chynnal eleni yng Nghilwendeg ger Boncath, Sir Benfro.

Yn ogystal dywedodd Mr Phillips fod llawer o Gymry di-Gymraeg yn cymryd rhan yn y paratoadau.

"Dwi'n gobeithio bydd yn cael effaith gadarnhaol yn y de," meddai.

"Mae wythnos yr eisteddfod yn un peth ond mae'r gwaddol y mae'r eisteddfod yn gadael ar ei hôl yn elfen bwysig arall."

Dywedodd Mr Phillips fod paratoadau at yr eisteddfod, sydd yn cael ei chynnal rhwng 27 Mai - 1 Mehefin, yn dod ymlaen yn dda iawn.

"Mae'r sioeau ar y gweill," meddai. "Mae'r sioe gynradd a sioe'r ieuenctid yn dod ymlaen yn dda dros ben."

Roedd ymdrechion codi arian tuag at yr eisteddfod hefyd wedi bod yn llwyddiannus.

"Mae nwyddau gwerth £48,000 wedi eu gwerthu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd gwaith ar faes yr eisteddfod ddiwedd mis Ebrill

"Mae'r dillad bron i gyd wedi mynd, mae rhai crysau polo meintiau mwy ar ôl ond mae'r hwdis a'r crysau T wedi mynd."

Yn ychwanegol dywedodd Mr Phillips fod gwerthu tocynnau raffl wedi codi tua £8,000.

Dywedodd bod y sefyllfa economaidd wedi newid llawer ers y tro diwethaf i'r eisteddfod gael ei chynnal ym Moncath yn 1995.

"Mae hi'n llawer mwy llym eleni ond rydyn ni dal wedi derbyn rhoddion gan grwpiau cymunedol.

"Dwi'n synnu pa mor garedig mae pobl yn dal i fod," meddai.

Nid y sefyllfa economaidd yw'r unig beth sydd wedi newid ers 1995.

"Mae'r maes dwywaith y maint ers tro diwetha'", meddai Mr Phillips.

"Yn 1995 bu raid cynnal y rhagbrofion mewn ysgol leol ond eleni byddant yn cael eu cynnal ar y maes."

Yn ystod yr eisteddfod bydd Mr Phillips yn gyfrifol am ddelio gydag unrhyw problemau sy'n codi.

Bydd hefyd yn gyfrifol am un seremoni, sef seremoni Tlws John a Ceridwen Hughes sydd yn cydnabod gwaith gwirfoddolwyr.

"Oni bai am y gwirfoddolwyr a'u gwaith o gwmpas y flwyddyn byddai dim mudiad," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol