Gwifren wib: 'Angen rheolau'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llun, Bu farw Bailey Sumner ar Sul y Pasg 2011

Mae cwest i farwolaeth bachgen 11 oed fu farw wrth ddisgyn o wifren wib yng Ngwynedd wedi cyhoeddi rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain.

Bu farw Bailey Sumner o Blackpool ar Sul y Pasg 2011 wedi iddo ddisgyn o atyniad SwampFlyer ym mharc Gelli Gyffwrdd ger Bethel.

Dywedodd y crwner Nicola Jones mai'r broblem oedd nad oedd rheolau na chanllawiau penodol yn ymwneud â'r wifren wib ac y byddai'n sgrifennu at y Gweithgor Iechyd a Diogelwch, y cynghorau a'r Cynulliad.

Canllawiau

Pe bai canllawiau mewn lle, meddai, mae'n bosib' na fyddai'r ddamwain wedi digwydd.

Clywodd y cwest yn Nolgellau dystiolaeth nad oedd y bachgen wedi cael ei gysylltu'n gywir i'r wifren a'r harnais.

Ond dywedodd gweithredydd yr atyniad, Sion Richard Hughes, mewn datganiad ei fod yn sicr fod y cyswllt yn gywir.

Aed â'r bachgen i Ysbyty Gwynedd ond bu farw yno o anafiadau i'w ymennydd.

Parhau i ymchwilio

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Rydym yn parhau i gynnal ymchwiliadau i mewn i dor-cyfreithiau rheoleiddiedig posib yn ymwneud a'r digwyddiad trist ym Mharc Gelli Gyffwrdd.

"Mae ein swyddogion wedi bod yn ystyried yr holl opsiynau posib yn ofalus cyn penderfynu pa gamau y dylid eu cymryd.

"Gan fod y cwest bellach wedi dod i ben, byddem yn symud ymlaen i ddilyn y camau hyn."

Straeon perthnasol