Llys: Cynnig diffynnydd i ferch arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan aeth ar goll

Mae rheithgor wedi gweld tystiolaeth fideo o ferch yn dweud wrth yr heddlu fod diffynnydd wedi gofyn iddi aros noson gyda'i ferch ei hun.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April Jones ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn y fideo dywedodd y ferch 10 oed fod y diffynnydd wedi gofyn iddi aros noson gyda'i ferch y diwrnod y diflannodd April.

Ni chafodd unrhywbeth ei drefnu.

Dau blentyn

Mae'r erlyniad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi dweud bod Mr Bridger wedi mynd at ddau blentyn wyth a 10 oed y noson y diflannodd April, Hydref 1 2012.

Yn y fideo dywedodd y ferch 10 oed ei bod hi wedi bod yn chwarae gyda'i ffrind.

"Mi welais i Mark yn ei gar a gofynnodd a f'aswn i'n hoffi cysgu'r nos efo ei merch.

"Mi barciodd ei gar a dechra siarad ... dwi wedi ei weld o sawl gwaith a mae o wedi bod yn glên iawn."

Pan ofynnwyd iddi sut yr oedd yn adnabod y car dywedodd fod bathodyn Land Rover arno a'i bod hi wedi ei weld yn aml.

"Mi oedd ei gynnig ychydig yn rhyfedd," meddai.

Wedyn, meddai, fe welodd y diffynnydd "bum neu 10 munud yn ddiweddarach" yn yr ardal lle arferai April chwarae ar ei beic.

'Symud a siarad'

"Mi oedd yn ei gar yn gorwedd a phapur newydd ar ei lin ... mi oedd set symud a siarad yn ei law ..."

Yna, meddai, aeth hi adre' ar ei beic, cael bwyd a dod yn ôl a sylwi bod y diffynnydd wedi mynd.

Clywodd y llys dystiolaeth Carwen Sheen o Fachynlleth oedd yn helpu chwilio am April y diwrnod wedi iddi ddiflannu.

Dywedodd ei bod wedi gweld Mr Bridger sawl gwaith y bore hwnnw a'i fod ger bancyn a drws ei gerbyd ar agor.

'Yn ddu'

"Mi wnes i arafu'r car a dywedodd ffrind: 'Beth mae o yn ei wneud yn fanno?'"

Roedd y diffynnydd yn cario bag plastig, meddai. "Mi oedd yn ddu ac wedi ei lapio."

Pan holodd Brendan Kelly QC hi, dywedodd nad oedd y bag wedi ei lapio am ei law.

"Roedd wedi ei lapio fel sosej," meddai.

Gofynnodd yr erlynydd Elwen Evans QC a oedd y bag yn wag.

Ei hateb oedd: "Mi faswn i'n deud bod rhywbeth yn y bag ..."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol