Dechrau gwaith ar estyniad chwarel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Penrhyn: Y gred yw mai hi yw un o chwareli hyna'r byd

Mae'r gwaith ar fin cychwyn ar estyniad o Chwarel y Penrhyn ger Bethesda yng Ngwynedd fydd yn diogelu swyddi am hyd at 20 mlynedd, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Cafodd y chwarel lechi ganiatâd cynllunio gan Gyngor Gwynedd ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae'r cwmni'n gyflogwr pwysig yn yr ardal.

Nid yn unig mae 85% o weithwyr yn cloddio'r llechi, eu prosesu a'u cludo ond mae nifer o fusnesau lleol yn rhan o'r gadwyn gyflenwi.

Dywedodd y cwmni fod y chwarel wedi cynhyrchu llechi ers y drydedd ganrif ar ddeg. Y gred yw mai hi yw'r chwarel hyna' yn y byd.

Cwymp

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r cynllun drwy roi benthyciad i gwmni Welsh Slate i allu prynu 20 erw o dir gerllaw wedi i greigiau ddisgyn yn y chwarel.

Ar ôl y cwymp roedd tua hanner miliwn tunnell o greigiau gwastraff yn gorchuddio gwaelod y chwarel ac fe gafodd hyn effaith fawr ar y gwaith yno.

Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch doedd dim modd symud y gwastraff a gallai hynny fod wedi golygu colli pedwar mis o waith cynhyrchu o leiaf.

Mewn ymgais i osgoi diswyddiadau cytunodd rheolwr gyfarwyddwr y cwmni Chris Allwood gyda'r undeb i gyflwyno wythnos waith o bedwar diwrnod i 90 o'r staff, gyda gweithwyr eraill yn cael eu symud i safle arall y cwmni.

'Cwbl hanfodol'

Dywedodd Mr Allwood: "Roedd yn angenrheidiol inni gael y safle 20 erw i ehangu'r gwaith, ac roedd benthyciad Llywodraeth Cymru yn gwbl hanfodol.

"Mae wedi cyfrannu at gyflymu'r broses o brynu'r tir a chan fod y broses gynllunio eisoes yn ei lle, rydyn ni'n barod i ddechrau cloddio y mis yma ar ôl gwneud gwaith paratoi helaeth ar y safle newydd."

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Mae cwmni Welsh Slate yn gyflogwr pwysig yn yr ardal ac yn darparu nifer sylweddol o swyddi sgilgar sy'n talu'n dda.

"Mae'n gwneud cyfraniad pwysig i'r economi bob blwyddyn.

"Ac mae'n bleser i mi fod y benthyciad gan Lywodraeth Cymru wedi cyfrannu at ddiogelu'r swyddi yma ac at ddiogelu dyfodol y safle am yr ugain mlynedd nesaf.

"Mae Chwarel y Penrhyn yn enwog am safon ei llechi sy'n cael eu defnyddio i adnewyddu eiddo hanesyddol yn ogystal â harddu datblygiadau modern newydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol