Cyhuddo plismon o gamymddwyn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Robert Wyn Jones gerbron Ynadon Sir y Fflint yn Yr Wyddgrug

Mae plismon o ogledd Cymru ar gyhuddiad o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus wedi bod yn y llys.

Honnir ei fod wedi cael gafael ar wybodaeth a'i rhoi i aelod o'r cyhoedd.

Clywodd Llys Ynadon Sir y Fflint y byddai achos Robert Wyn Jones, 48 oed o Ruthun, gerbron llys y goron.

Y cyhuddiad yw ei fod, rhwng Tachwedd 1 a Rhagfyr 14 y llynedd, wrth weithredu mewn swydd gyhoeddus wedi cael gafael ar wybodaeth heb awdurdod ac wedi trafod hynny â menyw arall.

Heb awdurdod

Honnir hefyd ei fod ar Dachwedd 29 y llynedd wedi cael gafael ar wybodaeth am ddyn ac wedi rhoi'r wybodaeth i'r dyn.

Honiad arall yw ei fod rhwng Medi 21 a Medi 29 y llynedd wedi cael gafael ar wybodaeth heb awdurdod ac wedi pasio'r wybodaeth i aelod o'r cyhoedd nad oedd wedi ei awdurdodi i'w derbyn.

Yn y llys fe gadarnhaodd ei fanylion personol a'i fod yn deall y cyhuddiadau yn ei erbyn.

Bydd gwrandawiad cychwynnol yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ymhen wythnos.

Cafodd Mr Jones ei rhyddhau ar fechnïaeth ar yr amod nad yw'n mynd o fewn 100 metr i gyfeiriad yn Wrecsam ac nad yw'n mynd at ddwy fenyw gafodd eu henwi fel tystion yn yr achos.