A55 'yn glir am 57 diwrnod mewn blwyddyn'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu'r A55 ar gau i'r ddau gyfeiriad am dros 10 awr ym mis Tachwedd y llynedd oherwydd llifogydd

Dim ond am 57 diwrnod dros y flwyddyn ddiwethaf y mae'r A55 wedi bod yn glir o unrhyw waith ar y ffordd, yn ôl aelod cynulliad yn y gogledd.

Mae Antoinette Sandbach, AC Ceidwadol Gogledd Cymru, ynghyd â chadeirydd Ffederasiwn Busnesau Bach Sir y Fflint, yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau buddsoddiad o Ewrop i'r ffordd ddeuol.

Maen nhw am weld y ffordd yn cael ei gwella i safon traffordd - gyda llain galed bob ochr - er mwyn cadw traffig yn symud.

Cafodd y ffordd 81 milltir o hyd sy'n cysylltu Ynys Môn gyda thraffordd yr M53 yn Sir Gaer ei chwblhau degawd yn ôl, ond mae gwaith cyson ar y ffordd yn achosi rhwystredigaeth.

Daeth sylwadau Ms Sandbach wedi i'r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart gyfaddef bod y ffordd wedi bod yn gwbl glir am 57 diwrnod rhwng Ebrill 1 2012 a Mawrth 31 eleni.

Priffordd Ewropeaidd

Dywedodd Antoinette Sandbach: "Mae hyn yn costio arian i ogledd Cymru.

"Mae busnes yn cael ei golli, twristiaid yn dewis mynd i rywle arall, oedi i lorïau cludo, ac yn y cyfamser mae biliau tanwydd yn cynyddu i gwmnïau cludiant a masnachwyr unigol.

"Mae'r ffordd yn cael ei galw'n 'Expressway' - pan nad oes gwaith ar y ffordd neu oedi oherwydd damweiniau ac ati, mae'n gweithio'n iawn. Ond mae gyrwyr yn gwybod nad oes unrhyw beth 'express' am ddefnyddio'r ffordd.

"Mae trefi a phentrefi'n diodde' hefyd. Bwriad y ffordd oedd osgoi'r rhain, ond mae gyrwyr sy'n colli amynedd yn troi at yr hen ffordd drwy'r trefi er mwyn osgoi tagfeydd.

"Does neb am weld lorïau trwm neu lif cyson o draffig gwyliau yn teithio ar hyd ffyrdd bychain sydd ddim bellach yn medru ymdopi gyda hynny.

"Mae hon yn briffordd Ewropeaidd, ac fe ddylen ni fod yn gofyn am arian o Ewrop i sicrhau bod traffig yn llifo'n ddidrafferth ar bob diwrnod o'r flwyddyn."

Cafodd yr A55 ei dynodi fel Ffordd Ewropeaidd E22 sy'n rhan o'r briffordd sy'n rhedeg o Iwerddon drwy'r Iseldiroedd, Yr Almaen, Sweden a Latfia i Moscow.

Cafodd tair rhan o'r A55 eu nodi fel mannau damweiniau gwaethaf y rhwydwaith drafnidiaeth Ewropeaidd yn ddiweddar - cyffordd 15 yn Llanfairfechan, cyffordd 19 yng Nghyffordd Llandudno a chyffordd 32A ger Treffynnon.

Cafodd y ffordd ei chau yn gyfan gwbl yn ddiweddar hefyd gan lifogydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae'r gwaith, sy'n angenrheidiol ar gyfer cynnal diogelwch a defnyddioldeb yr A55, yn cael ei wneud yn ystod y nos neu yn ystod oriau sydd ddim y mwyaf prysur.

"Nid yw lledu'r A55 er mwyn darparu lonydd ychwanegol neu lain galed yn opsiwn ymarferol oherwydd bod cyfyngiadau difrifol dros lawer o hyd y lon yn gwneud hyn yn amhosibl neu aneconomaidd."

Straeon perthnasol