Clymblaid ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Pont y BorthFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd etholiadau cyngor yr ynys eu gohirio am flwyddyn

Mae grŵp y Blaid Lafur ar Ynys Môn wedi clymbleidio ag aelodau Annibynnol ac aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Plaid Cymru oedd y blaid enillodd y nifer fwyaf o seddi (12) ond roedd cyfanswm seddi aelodau Annibynnol yn uwch (14).

Dywedodd arweinydd y grŵp Llafur ym Môn Arwel Roberts: "Y grŵp Annibynnol wnaeth dderbyn y gyfran fwyaf o'r bleidlais ac roedd ganddyn nhw felly fandad gan bobl Ynys Môn i ffurfio grŵp i reoli.

"Rydym wedi derbyn sicrhad gan y grŵp Annibynnol eu bod nhw'n bwriadu aros yn uned ddisgybledig, gydlynol.

"Rydym ni fel y grŵp Llafur yn barod i'w cefnogi a gweithio efo nhw i gynnal partneriaeth fydd yn gweithio'n galed dros bobl Ynys Môn."

'Trobwynt'

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru Lesley Griffiths: "Rwy'n gobeithio y bydd etholiadau'r wythnos ddiwethaf yn profi i fod yn drobwynt - mae pobl Ynys Môn yn haeddu dim llai.

"Rwy'n dymuno'r gorau i arweinyddiaeth newydd y cyngor wrth fynd ati i geisio darparu llywodraeth leol sy'n sefydlog, tryloyw ac atebol ar yr ynys yn y blynyddoedd i ddod."

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor, Bob Parry, ac Aelod Cynulliad yr ynys, Ieuan Wyn Jones, ar y cyd: "Yn naturiol, rydym yn siomedig bod Llafur wedi penderfynu ffurfio clymblaid fel y partner iau gyda'r Annibynwyr, rhywbeth y dywedon nhw yn ystod yr etholiad na fydden nhw'n gwneud.

'Perfformiad'

"Fodd bynnag rydym yn dymuno'r gorau i'r weinyddiaeth newydd.

"Fe fyddan nhw'n cael eu barnu ar eu perfformiad o safbwynt gwasanaethau gofal, addysg, gwasanaethau i'r henoed a bregus a gwasanaethau eraill sy'n cael eu darparu ar lefel leol.

"Bydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor yn chwarae ei ran wrth sicrhau bod pobl Ynys Môn yn cael gwrthblaid gyfrifol.

"Byddwn yn dal y weinyddiaeth newydd i gyfrif ac fe all yr etholwyr fod yn siŵr y byddwn bob tro'n ceisio sicrhau'r gorau i bobl yr ynys.

"Ein barn ni yw bod angen gweinyddiaeth sefydlog ar Ynys Môn er mwyn sicrhau bod yr ynys yn cadw'i hunaniaeth fel cyngor ar wahân.

Gohirio

"Rhaid i'r weinyddiaeth o dan arweiniad yr aelodau Annibynnol ddangos eu gallu i wneud hynny - rhywbeth y mae grwpiau Annibynnol y gorffennol wedi methu â gwneud."

Cafodd yr etholiadau eu gohirio am flwyddyn tra bod comisiynwyr gafodd eu penodi gan Lywodraeth Cymru yn rhedeg y cyngor.

Ymyrrodd y llywodraeth wedi blynyddoedd o gecru gwleidyddol mewnol a sawl adroddiad damniol.

Oherwydd ad-drefnu a newid ffiniau, mae nifer y cynghorwyr ar Ynys Môn wedi gostwng o 40 i 30, gydag 11 ward newydd aml-aelod yn cael eu sefydlu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol