Rhybudd am algâu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd algâu yng Nghronfa Alaw hefyd yn Hydref 2011

Mae lefelau uchel o algâu wedi cael eu darganfod yng Nghronfa Alaw yn Ynys Môn.

Yn ôl Cyngor Sir Ynys Môn, mae'r algâu gwyrddlas sydd wedi ei ddarganfod yn gallu achosi problemau iechyd.

Mae samplau a gymerwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod lefelau'r algâu yn peri pryder.

Cyanobacteria yw'r enw gwyddonol arno a gall achosi symptomau yn cynnwys brech ar y croen, cyfog, poenau yn y stumog, twymyn a chur pen os caiff ei lyncu.

Mae'r algâu yn cael ei ddarganfod yn tyfu'n naturiol o bryd i'w gilydd.

Dywedodd Cyngor Sir Ynys Môn y byddai perchnogion y safle - Dŵr Cymru - yn codi arwyddion ar y tir yn rhybuddio'r cyhoedd am y peryglon ac yn cyfyngu ar weithgareddau ar y dŵr.

Os oes gan unrhywun bryderon am ei iechyd gall ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

Straeon perthnasol