Pum cwmni yn ymuno â chynllun morglawdd

  • Cyhoeddwyd
Morglawdd Hafren
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hafren Power eisiau adeiladu morglawdd rhwng Bro Morgannwg a Gwlad yr Haf

Mae'r cwmni sy'n bwriadu adeiladu morglawdd 18km o hyd yn aber Afon Hafren wedi cyhoeddi y bydd pum cwmni byd-eang yn ymuno â'r prosiect.

Bydd Arup, Bechtel, DHL, Mott MacDonald a URS yn cynorthwyo Hafren Power i wireddu'r cynllun, sydd werth oddeutu £25bn.

Mae Hafren Power yn honni y byddai'r morglawdd yn cyflenwi 5% o anghenion ynni'r DU pe bai'n cael ei adeiladu.

Byddai'r egni'n cael ei gynhyrchu drwy gyfrwng 1,026 o dyrbinau a fyddai'n cynhyrchu 6.5GW o egni - byddai yn un o'r pwerdai mwyaf yn y byd.

Mae'r cynllun angen cymeradwyaeth Llywodraeth Prydain i fynd yn ei flaen, gan fod cyfrifoldeb am bwerdai fyddai'n cynnyrch dros 100MW heb ei ddatganoli.

Roedd mwy o fanylion ynglŷn â'r cynnig yn un o'r pethau roedd gweinidogion wedi dweud oedd yn angenrheidiol cyn iddyn nhw allu rhoi golau gwyrdd i'r prosiect.

Disgrifiad o’r llun,
Mae grwpiau amgylcheddol wedi codi pryderon ynglŷn â'r prosiect

'Asesu'r prosesau'

Mewn datganiad dywedodd Hafren Power y bydd y pum cwmni sydd wedi ymuno a'r prosiect yn "asesu'r model sydd ei angen i reoli'r prosesau cymeradwyo caniatâd ac amgylcheddol."

Mae'r effaith fyddai'r morglawdd yn ei gael ar yr amgylchedd yn rhywbeth y mae gwrthwynebwyr i'r cynllun yn pryderu amdano.

Maent yn dweud bod dim digon o fanylion ar gael ynglŷn â'r effaith fyddai'n debygol o gael ar fywyd gwyllt lleol.

Mae cefnogwyr y cynllun ar y llaw arall yn dweud y byddai'n chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang.

Wrth gyhoeddi'r newyddion am y cwmnïau sydd wedi ymuno a'r cynllun, dywedodd prif weithredwr Hafren Power Tony Prior: "Mae gan y llywodraeth feddwl agored ynglŷn â'r cynnig.

"Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwybodaeth bellach am y gwaith adeiladu, yr effaith ar yr amgylchedd a busnesau."

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru Gareth Clubb bod y "sỳms ddim yn taro deuddeg".

"Gallai'r cwmnïau mwyaf yn y byd fod yn gweithio arno ond dydi economeg y prosiect ddim yn gweithio, felly dydw i ddim yn ei weld yn mynd yn ei flaen."