David Jones yn beirniadu Cyngor Conwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Jones wedi codi pryderon ynglŷn â chyflwr y pier droeon

Mae Ysgrifennydd Cymru David Jones wedi galw ar aelodau blaenllaw o Gyngor Conwy i ymddiswyddo yn dilyn "cyfres o ddigwyddiadau anffodus".

Dywedodd AS Gorllewin Clwyd bod cynghorwyr wedi bod yn esgeulus am orwario ar bont newydd a rhoi arian i ddyn a gafodd ei garcharu am dwyll.

Mae Arweinydd Cyngor Conwy Dilwyn Roberts wedi ymateb i'r cyhuddiad drwy ddweud bod Mr Jones yn chwarae gemau gwleidyddol.

"Dyw hyn ddim llai na faswn i'n ei ddisgwyl gan AS Ceidwadol lleol," meddai Mr Roberts.

'Ffordd ryfedd o ymddwyn'

Roedd David Jones yn siarad yn dilyn yr achos llys diweddaraf ynglŷn â phwy sy'n berchen ar bier Bae Colwyn.

Cytunodd y cyngor i brynu'r pier ym mis Mawrth 2012 ond dyfarnodd barnwr yr Uchel Lys ddydd Mercher y bydd angen gwrandawiad llys pellach er mwyn dyfarnu ynteu'r cyngor neu'r cyn-berchennog Steve Hunt sy'n berchen arno.

Dywedodd Mr Jones: "Dydyn nhw ddim agosach i gael yr arian Loteri (i'w adfer) ac mae ganddyn nhw anghydfod gyda'r cyn-berchennog sy'n parhau.

"Mae yn fy marn i yn ffordd ryfedd iawn o ymddwyn, ac rwy'n teimlo y dylai rhai cynghorwyr penodol ofyn i'w hunain os yw'r mater wedi cael ei drin yn y ffordd gywir."

Cyfeiriodd Mr Jones at "gyfres o ddigwyddiadau anffodus" sydd wedi digwydd, gan gynnwys gorwariant o £1m ar bont newydd yn Maesdu, gorwariant ar wasanaeth bys a thacsi'r cyngor a'r ffaith bod £125,000 wedi cael ei roi i ddyn gafodd ei ddedfrydu'n ddiweddarach i dair blynedd o garchar am dwyll.

"Os ydyn nhw ar fai, fel rwy'n credu eu bod nhw, fe ddylen nhw fod yn ystyried eu sefyllfa," meddai Mr Jones.

"Rwy'n credu bod angen galw am ymddiswyddiadau ar lefel uchel iawn o fewn Cyngor Conwy."

'Cydio mewn gwellt'

Wrth ymateb i ymosodiad Mr Jones, dywedodd Arweinydd Cyngor Conwy Dilwyn Roberts bod David Jones yn "cydio mewn gwellt".

"Rydym wedi cael adroddiadau positif am Gonwy gan Swyddfa Archwilio Cymru dros y blynyddoedd diwethaf," meddai Mr Roberts.

"Oes, mae un neu ddau o bethau wedi mynd o'i le yma yn y gorffennol, ond fel yna mae bywyd, a'r peth pwysig yw bod y problemau hyn yn cael eu trafod yn agored."

"Mae David Jones yn cydio mewn gwellt, ac mae o unwaith eto'n ceisio dod o hyd i rywbeth negyddol i ddweud am y cyngor da hwn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol