Dathlu dyrchafiad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDaeth y cefnogwyr i weld y bws yn gadael maes Rodney Parade nos Fercher

Mae miloedd o gefnogwyr clwb pêl-droed Casnewydd wedi bod allan ar strydoedd y ddinas wrth i'r tîm fynd ar fws agored i ddathlu eu dyrchafiad i'r Cynghrair Pêl-droed.

Llwyddodd y clwb i ddychwelyd i'r cynghrair wedi bwlch o chwarter canrif trwy guro Wrecsam yn rownd derfynol y gemau ail gyfle yn Wembley ddydd Sul.

Mae'r digwyddiad nos Fercher yn cynnwys derbyniad arbennig i'r chwaraewyr, ac fe fyddan nhw'n derbyn ysgrif arbennig i nodi'r achlysur.

disgrifiad o’r llunRoedd torf yn disgwyl wrth y Ganolfan Ddinesig

Daeth tua 500 o bobl i'r stadiwm cyn y parêd gan chwifio baneri du a melyn, ac roedd yr heddlu yn amcangyfrif y byddai tua 3,000 o bobl yn ymgasglu ar hyd strydoedd y ddinas i gyfarch y tîm.

Wedi'r derbyniad yn y Ganolfan Ddinesig aeth y bws yn ôl i Rodney Parade lle aeth y maer John Guy i gyflwyno'r ysgrif arbennig i'r garfan.

Cafodd hyn ei wneud ar falconi fel bod y dorf oedd wedi ymgasglu yno yn medru gweld y cyfan.

Dywedodd hanesydd y clwb Andrew Taylor bod y dathlu wedi dod yn dilyn dyddiau du i'r clwb, gan gynnwys mynd i'r wal a'i taflu allan o'r cynghrair.

disgrifiad o’r llunRoedd mwy o gefnogwyr yn dathlu yn Rodney Parade wrth i'r bws ddychwelyd

"Os ydych chi'n son am stori dylwyth teg, mae hanes y clwb yn debycach i'r brodyr Grimm nag i Hans Christian Anderson i fod yn onest," meddai.

"Y gwaethaf i mi oedd yr ocsiwn lle cafodd holl eiddo'r clwb ei werthu, ac roedd teimlad yno fod popeth ar ben a bod dim ffordd yn ôl.

"Ond cystal yw ysbryd cefnogwyr Casnewydd, doedd hynny byth yn mynd i ddigwydd, a diolch byth rydym yn ôl lle dylen ni fod."

Daw dathliad Casnewydd ddyddiau yn unig wedi dathliad tebyg i gefnogwyr Caerdydd a enillodd ddyrchafiad i'r Uwchgynghrair.

Straeon perthnasol