Plentyn arall i roi tystiolaeth yn achos llofruddio April Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan aeth ar goll

Mae disgwyl clywed tystiolaeth gan blentyn arall yn achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones y llynedd.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April, ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Dywedodd yr erlyniad wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug fod Mr Bridger wedi mynd at ddau blentyn arall oedd yn 8 a 10 oed ar y noson y diflannodd April, sef Hydref 1 2012.

Clywodd y rheithgor ei fod wedi gwahodd un ohonynt i aros noson gyda'i ferch ei hun.

Mewn cyfweliad oedd wedi ei recordio, dywedodd y ferch wyth oed ei bod wedi bod yn chwarae pan stopiodd cerbyd y diffynnydd, ac fe ddechreuodd siarad gyda'i ffrind.

Disgrifiodd sut y gofynnodd Mr Bridger os oedd ei ffrind am dreulio noson yng nghartref ei ferch, ond wedyn fe yrrodd i ffwrdd.

Mae disgwyl i'r llys glywed tystiolaeth y ffrind ddydd Iau.

Galwad 999

Ddydd Mercher hefyd fe glywodd y llys yr alwad 999 gan fam April Jones wedi i'w merch ddiflannu.

Dechreuodd Coral Jones grio wrth i'r alwad gael ei chwarae a bu'n rhaid iddi adael yr oriel gyhoeddus.

Yn ystod yr alwad clywir Coral Jones yn dweud bod y ferch bump oed wedi cael ei chipio.

Bu pennaeth Ysgol Gynradd Machynlleth lle'r oedd April yn ddisgybl yn rhoi tystiolaeth hefyd. Dywedodd fod y diffynnydd wedi ymddwyn fel y byddai fel arfer mewn noson rieni gyda'r nos ar y diwrnod y diflannodd.

Dywedodd Gwenfair Glyn fod gan Mr Bridger "hanes o gael perthynas gyda mamau ifanc" a disgrifiodd sut y gwelodd hi e'n siarad gyda disgybl ysgol uwchradd gan ychwanegu fod yna "berthnasau cymhleth rhwng nifer o'r teuluoedd yma".

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Bridger wedi lladd April mewn ymosodiad â chymhelliad rhywiol, a bod olion o'i gwaed wedi eu canfod yn ei fwthyn.

Clywodd y rheithgor fod y diffynnydd, mewn cyfweliad gyda'r heddlu, wedi dweud ei fod wedi taro April yn ddamweiniol gyda'i gar ac wedi mynd i banig.

Mae'r llys wedi clywed ei fod yn honni iddo osod ei chorff yn ei gar a gyrru o gwmpas, ond nid yw'n cofio beth ddigwyddodd wedi hynny.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol