Diwedd cyfnod ar Faes B

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd Dafydd Iwan yn perfformio am y tro olaf gyda'r 'band' ar lwyfan Maes B eleni

Bydd cyngherddau Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn ddiwedd cyfnod un o berfformwyr enwocaf y sin yng Nghymru.

Dafydd Iwan a'r Band fydd yn cloi'r wythnos, ac fe fydd y band hefyd yn ffarwelio â llwyfannau Cymru yn y gig fawreddog fydd yn dod â gweithgareddau'r wythnos i ben.

Yn dilyn y gig ni fydd Dafydd Iwan a'r Band yn perfformio gyda'i gilydd mewn gig o'r fath.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud ar raglen Lisa Gwilym ar C2 BBC Radio Cymru nos Fercher.

Dywedodd trefnydd Maes B Guto Brychan:

"Mae hwn yn ddiwedd cyfnod i ni yng Nghymru a'r teimlad oedd y dylid nodi hyn trwy gynnig y slot olaf ym Maes B eleni i Dafydd a'r Band.

"Bu Dafydd yn gefnogwr brwd o Maes B ers blynyddoedd, ac mae'i ddylanwad yn dal i'w weld yng ngwaith nifer o berfformwyr heddiw.

disgrifiad o’r llunMae Maes B bellach yn rhan annatod o'r Eisteddfod

Gweddill yr arlwy

"Rydym yn talu teyrnged iddo fo eleni, ond hefyd yn rhoi llwyfan i fandiau mwyaf amlwg a chyffrous Cymru heddiw. Mae'r lein-yp sydd gennym ni eleni'n gryf, ac fe fyddwn yn cyhoeddi rhagor dros yr wythnosau nesaf wrth i ni gadarnhau'r DJs ar gyfer pob noson.

"Rydym yn falch iawn bod modd cynnal Maes B eleni ar y Maes pebyll, sydd yn gyfleus iawn ar gyfer Maes yr Eisteddfod a thref Dinbych, a'r gobaith yw y bydd nifer fawr o bobl ifanc y dalgylch a Chymru gyfan yn heidio atom ymhen ychydig llai na thri mis.

"Byddwn yn cychwyn nos Fercher gyda Hud, Swnami, r. seiliog, Violas ac Y Reu. Yna, nos Iau, bydd Cowbois Rhos Botwnnog, Colorama, Sen Segur, Plant Duw a Plu yn perfformio.

"Nos Wener, Yr Ods sy'n arwain gyda Candelas, Gwenno, Gwyllt ac Y Ffug hefyd yn ymddangos, a bydd Maes B yn cloi eleni gyda Dafydd Iwan a'r Band, wrth gwrs, Y Bandana, Al Lewis Band ac Y Bromas."

Newidiadau

Mae trefniadau Maes B ychydig yn wahanol eleni yn dilyn adolygiad o'r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc gan yr Eisteddfod - adolygiad gafodd groeso gan bobl ifanc a'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Ymhlith y newidiadau bydd :

  • Creu gofod arbennig ar gyfer pobl ifanc ar y Maes dan y teitl Caffi Maes B, gyda rhaglen o weithgareddau yn ystod yr wythnos, gan gynnwys sesiynau cerddorol, sgyrsiau a gweithgareddau anffurfiol. Bydd hefyd yn lle i bobl ifanc ddod i ymlacio a chymdeithasu;
  • Ystyried cynnig mynediad rhatach i Maes B ar gyfer unrhyw un gyda thocyn Maes dilys am y diwrnod hwnnw;
  • Defnyddio fflagiau, baneri a 'bunting' er mwyn addurno'r ardal a chreu rhagor o ymdeimlad o ŵyl;
  • Parhau i gynnal Maes B ar y Maes ddechrau'r wythnos gyda'r ŵyl yn symud i Faes Pebyll Maes B o'r nos Fercher ymlaen;
  • Defnyddio pabell 'Big Top' heb ochrau ym Maes B yn 2013.

'Ehangu a datblygu'

Ychwanegodd Guto, "Bu'r adolygiad yn gyfle gwerthfawr i ni siarad a thrafod gyda defnyddwyr Maes B er mwyn gweld sut y dylem ni ehangu a datblygu'r arlwy yn y dyfodol.

"Roedd y mwyafrif llethol yn fwy na hapus gyda'r arlwy ar hyn o bryd, a'r bandiau'n cael croeso mawr.

"Ond nid da lle gellir gwell, ac fe gododd nifer o bobl rai pethau yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu neu'u gwella, ac rydan ni wedi gwrando ac wedi mynd ati i geisio gwella'r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc o 16 oed i fyny.

"Gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn cael croeso eleni yn Sir Ddinbych, ac fe fydd rhagor i ddod y flwyddyn nesaf pan gynhelir yr Eisteddfod yn Sir Gâr."

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni'n cael ei chynnal ar gyrion tref Dinbych rhwng Awst 2-10.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol