Lein ar gau: Nid bom ydoedd

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaeth trenau ar y lein rhwng Abertawe a Llanelli wedi ailddechrau ar ôl cael eu hatal am y tro yn dilyn darganfyddiad yn gynharach.

Y gred oedd mai bom heb ffrwydro o'r Ail Ryfel Byd gafodd ei ganfod ger y brif lein yn Nhre-gŵyr.

Cafodd tîm difa bomiau eu galw i'r safle, a'r gred bellach yw nad bom a welwyd ond rhyw fath o silindr nwy.

Dywedodd y tîm nad oedd unrhyw fygythiad i'r cyhoedd, ac fe fyddan nhw'n cael gwared ar y gwrthrych.

Er bod y lein wedi ailagor, mae'n bosib y bydd peth oedi o hyd ar wasanaethau tan y bydd yr amserlen wedi'i gywiro yn dilyn yr oedi.