Gwaith yn dechrau am gampws newydd Prifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prifysgol Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Bydd tua 4,000 o swyddi'n cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu

Wrth i'r gwaith o godi campws newydd £450m i Brifysgol Abertawe ddechrau, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â'r safle ddydd Iau.

Mae rhan gyntaf y prosiect ar safle 69 erw ger Ffordd Fabian yn werth £250 miliwn.

Fe fydd oddeutu 4,000 o swyddi uniongyrchol yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladau, gyda 6,000 yn fwy o swyddi anuniongyrchol yn yr economi ehangach yn deillio ohono.

Dechreuodd y gwaith paratoi ar y campws Gwyddoniaeth a Dyfeisgarwch ym mis Ebrill, ac mae disgwyl i ran gynta'r cynllun gael ei chwblhau erbyn haf 2015.

Prif weinidog Cymru oedd gwestai is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Richard B.Davies wrth nodi dechrau'r gwaith.

Defnyddiodd yr achlysur i gyhoeddi bod y campws wedi sicrhau £20m o arian ychwanegol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Bydd yr arian hwn yn codi i £32m trwy gefnogaeth y Banc Buddsoddi Ewrop, a bydd yn cael ei ddefnyddio i adeiladu Canolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: "Rwy'n croesawu'r cyfle i fod yma ar y diwrnod pwysig hwn, nid yn unig i nodi cychwyn y gwaith adeiladu ond hefyd, ac yn hollbwysig, i gydnabod manteision y berthynas rhwng Cymru ac Ewrop, gan gynnwys arian yr Undeb Ewropeaidd.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn cyfrannu at sbarduno'r gwaith o ddatblygu'r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd, gan greu conglfaen ar gyfer ymchwil a fydd yn arwain y byd. Bydd hefyd yn creu cyfleoedd am waith yn y diwydiant adeiladu."

Mae cwmni olew BP wedi cyfrannu tir ar gyfer y campws, ac mae cwmnïau Rolls Royce, Hewlett-Packard, Bell Labs a BAE yn rhan o'r cynllun.

Mae' brifysgol yn amcangyfrif y bydd y campws yn cyfrannu mwy na £3 biliwn i economi'r rhanbarth dros y degawd nesaf.

Mae hynny'n cynnwys adnodd ymchwil a phrofi fydd yn cael ei weithredu mewn partneriaeth gyda Rolls Royce.

Hefyd yn rhan o'r campws fe fydd adnoddau dysgu ac ymchwil ar gyfer adrannau peirianneg, busnes ac economeg, mathemateg a gwyddorau cyfrifiadurol y brifysgol yn ogystal â llety i fyfyrwyr.

Fe fydd campws Parc Singleton y brifysgol hefyd yn cael ei adfywio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol