Tro pedol: Logo Cymraeg yn unig ar y papurau bro

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Eco'r Wyddfa wedi gwrthod cyhoeddi logo'r llywodraeth yn ei rhifyn mis Mai

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei pholisi ynglŷn â gorfodi papurau bro Cymru i gyhoeddi ei logo yn ddwyieithog.

Roedd y llywodraeth wedi disgwyl i'r papurau i gydnabod y grant maen nhw'n eu derbyn drwy gyhoeddi ei logo yn Gymraeg ac yn Saesneg yn y papur.

Roedd y geiriad ar y logo hefyd yn ôl rhai golygyddion yn awgrymu mae'r llywodraeth oedd yn ariannu'r papurau bro gyfan, tra bod ffynonellau eraill hefyd yn cyfrannu at y costau.

Nawr fodd bynnag byddant yn medru cynnwys y lein 'Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru' mewn man amlwg yn y papur.

Mae llythyr wedi ei anfon at y papurau bro sydd yn derbyn grant gan y llywodraeth yn esbonio'r newid.

Pryderon y papurau

Dros y penwythnos ar Newyddion 9 y daeth pryderon y golygyddion i'r amlwg.

Fe benderfynodd y papur Eco'r Wyddfa sydd yn cael ei ddosbarthu yn ardal Dyffryn Peris i beidio cyhoeddi'r logo yn rhifyn mis Mai o'r papur.

Roedden nhw eisiau ymateb gan y llywodraeth i'r hyn oedd yn eu poeni.

Ar y dudalen flaen fe nododd pwyllgor gwaith y papur:

"Papur uniaith Gymraeg yw'r 'Eco' yn ôl ei gyfansoddiad, a chadwyd at y rheol honno o'r cychwyn. Mae'r papur yn cyflwyno ei safbwynt ar y logo ar dudalen flaen rhifyn mis Mai. Ni all y pwyllgor weld unrhyw fantais i'r papur nac i chwi'r darllenwyr o gael logo sy'n mynnu fod yr iaith Saesneg yn cael yr un sylw â'r Gymraeg...Hyd nes y derbynnir ateb i'n sylwadau, ni fydd y logo yn cael ei arddangos yn yr 'Eco'."

Ym mis Ionawr, fe gyhoeddodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton Andrews, y byddai papurau bro ledled Cymru yn derbyn cyfanswm o £85,310 i helpu gyda chostau cynhyrchu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol