Gweinidog yn cwrdd â ffermwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r eira wnaeth syrthio ym mis Mawrth wedi achosi trafferthion i ffermwyr

Mae'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Amaethyddiaeth Alun Davies yn cynnal cyfarfod cyhoeddus nos Iau gyda ffermwyr i drafod y sefyllfa wedi tywydd garw ym mis Mawrth.

Adeg hynny fe gollodd ffermwyr gannoedd o anifeiliaid oherwydd eira trwm mewn ardaloedd yng ngogledd Cymru.

Mae symud y cyrff o'r tir wedi bod yn broblem wrth i'r cwmnïau casglu ddweud bod yna lawer o alw am eu gwasanaeth ac Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio y gallai afiechydon ledu.

'Cyfle'

Dywedodd y gweinidog ei fod yn ymwybodol bod pobl ar eu colled.

"Mae'r cyfarfod yma yn rhoi'r cyfle i fi siarad yn uniongyrchol gyda phobl.

"Rwy'n yn awyddus i gael gwybod am eu profiadau ac yn enwedig unrhyw syniadau am sut y gall y llywodraeth a busnesau ffermio weithio gyda'i gilydd yn y dyfodol i liniaru'r math o broblemau rydyn ni wedi gweld yn ystod yr wythnosau diwethaf."

Mae'r cyfarfod yn Ysgol y Berwyn Y Bala ac mae cynrychiolwyr mudiadau ffermio yno i roi gwybod am y cymorth sydd ar gael i unigolion.

'Colli ffydd'

Roedd ffermwyr mewn cyfarfod yn Ninas Mawddwy ddiwedd mis Ebrill wedi galw ar y gweinidog i roi'r gorau i'w swydd am eu bod wedi "colli ffydd" ynddo.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn mynnu eu bod wedi cyflwyno mesurau i helpu gweithwyr amaeth.

Mae'r rhain yn cynnwys rhoi £500,000 i fudiadau sydd yn cefnogi ffermwyr, mwy o gerbydau i fynd i nôl yr anifeiliaid marw ac ymchwiliad i wydnwch y diwydiant.

Straeon perthnasol