Gwifren 'wedi cysylltu'n gywir'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Bailey Sumner ar Sul y Pasg 2011

Mae gweithredydd gwifren wibio yng Ngwynedd lle bu farw bachgen 11 oed ddwy flynedd yn ôl wedi dweud nad yw'n credu iddo wneud camgymeriad gyda'r offer diogelwch.

Bu farw Bailey Sumner ar Sul y Pasg 2011 wedi iddo ddisgyn o'r wifren ym mharc y Gelli Gyffwrdd ger Bethel.

Yn flaenorol clywodd cwest yn Nolgellau bod bachyn wedi ei gysylltu'n anghywir i raff, ond mewn datganiad i'w cwest mynnodd Sion Richard Hughes y byddai wedi sylwi ar gamgymeriad o'r fath.

Dim ond ers wythnos yr oedd atyniad SwampFlyer wedi bod ar agor yn y parc, ac ers hynny mae wedi cael ei ddymchwel.

'Agor ei hun'

Nid oedd Mr Hughes, sydd bellach yn byw yn Awstralia, yn bresennol wrth i'w ddatganiad gael ei ddarllen i'r cwest.

Ynddo mae'n disgrifio sut y gwnaeth wirio'r harnais, y rhaffau ac offer y wifren wibio cyn i Bailey gychwyn o'r platfform 145 metr.

"Rwy'n sicr ei fod wedi ei gysylltu i'r cwlwm cywir," meddai.

Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Agorodd atyniad y 'Swamp Flyer' ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad ym mis Ebrill 2011

"Dydw i ddim yn credu fy mod wedi cysylltu'r bachyn i'r cwlwm anghywir. Rwyf hefyd yn credu y byddwn wedi sylwi - fe fyddai wedi edrych yn anghywir."

Ychwanegodd Mr Hughes nad oedd yn gwybod sut y disgynnodd Bailey o'r SwampFlyer gan ddweud: "Yr unig beth y medra i feddwl yw bod Bailey wedi agor y bachyn ei hun."

'Sŵn pwnio uchel'

Ond roedd un arall o dystion y cwest, cynllunydd yr atyniad Brian Phelps, wedi dweud wrth y rheithgor ei fod yn teimlo y byddai'n anodd i unrhyw un agor y bachyn tra ar y wifren.

Roedd Mr Hughes hefyd yn derbyn yn ei ddatganiad nad oedd wedi gweld Bailey yn cyffwrdd yn y bachyn, y rhaff na'r harnais.

Clywodd y cwest bod Mr Hughes wedi bod yn siarad a chwerthin gyda Bailey cyn iddo gychwyn ar y wifren.

"Fe wyliais i Bailey wrth iddo fynd rownd y tro. Yna fe glywais sŵn pwnio uchel. Roeddwn i'n meddwl ei fod wedi gollwng ffôn neu rywbeth felly.

"Yna fe welais i nad oedd neb ar y rhaff."

Mae disgwyl i'r rheithgor ystyried eu dyfarniad ddydd Iau, ac mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol