Un wedi marw mewn gwrthdrawiad ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y dyn fu farw yn teithio yn y car Citroen coch

Mae dyn wedi marw a dynes wedi'i hanafu'n ddifrifol yn dilyn gwrthdrawiad ger Biwmares ddydd Mercher.

Am 12:00pm ddydd Mercher fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ar yr A545 lle bu car Citroën coch mewn gwrthdrawiad â char VW Golf oedd yn llonydd a sgip gwastraff.

Cafodd gyrrwr y Citroën anafiadau angheuol a bu farw yn y fan a'r lle.

Cafodd menyw oedd yn teithio yn y car Citroën ei chludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol iawn sy'n peryglu ei bywyd.

Credir bod y ddau yn byw yn lleol, ond nid ydyn nhw wedi cael eu hadnabod yn ffurfiol hyd yma.

Mae'r gwasanaethau brys yn dal ar y safle, ac mae'r ffordd ar hyd glan y môr ym Miwmares wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.

Dywedodd y plismon sy'n arwain yr ymchwiliad, yr Arolygydd Martin Best o'r Uned Blismona Ffyrdd:

"Bydd ymchwiliad llawn nawr ac fe hoffwn i weld unrhyw un oedd yn gyrru neu'n cerdded drwy Fiwmares oddeutu hanner dydd, ac a welodd y gwrthdrawiad, yn cysylltu gyda'r heddlu."

Mae'r heddlu yn apelio ar bobl sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i ffonio'r Uned Blismona Ffyrdd yn Llandygai ar 101, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.