Y frech goch 'yn ymledu'n gyflym'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae 1,224 o achosion o'r frech goch ar draws Cymru bellach

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhybuddio bod y frech goch yn dechrau ymledu i rannau eraill o Gymru yn gyflym wrth gyhoeddi ffigyrau newydd fore Mercher.

Bellach mae 1,061 o achosion o'r haint yn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phowys, ac mae cyfanswm o 1,224 o achosion ar draws Cymru gydag achosion bellach wedi dod i'r amlwg ymhob ardal bwrdd iechyd.

Ers dydd Iau diwethaf, mae 22 o achosion newydd wedi dod i'r amlwg yn ardal wreiddiol yr haint, ond mae mwy (32) o achosion newydd mewn rhannau eraill o Gymru.

Dywed ICC bod nifer y brechiadau a roddwyd yn ardaloedd Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phowys yn galonogol, ond mae pryder nad oes digon yn cael eu brechu mewn ardaloedd eraill.

Yn ôl Dr Marion Lyons, cyfarwyddwr gwarchod iechyd ICC: "Rwy'n falch iawn o weld dros 33,000 o frechiadau MMR wedi cael eu rhoi ers i'r achosion cyntaf ddod i'r amlwg ym mis Tachwedd, ond mae'n bryder mai dim ond tua 8,000 o'r rhain sydd yn y grŵp oedran 10-18, sef y grŵp sy'n diodde' waethaf.

"Ymhob ardal bwrdd iechyd mae gennym filoedd o bobl yn y grŵp yma sydd angen brechiad. Mae achosion pellach yn bosibilrwydd real."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol