30 mlynedd o garchar am ladd teulu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu gogledd cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Melanie Smith wedi yfed cyn rhoi'r gadair wthio ar dân

Mae dynes a lofruddiodd bum aelod o'r un teulu drwy gynnau tân yn fwriadol wedi cael ei dedfrydu i o leia' 30 mlynedd o garchar.

Roedd Melanie Smith, 43, wedi gwadu pum cyhuddiad o lofruddiaeth, ond fe'i cafwyd yn euog gan y rheithgor ddydd Mawrth diwethaf.

Bu farw Lee-Anna Shiers, ei phartner Liam Timbrell a mab y ddau Charlie Timbrell, ynghyd â nai a nith Lee-Anna, Skye a Bailey Allen, o ganlyniad i'r tân yn eu fflat ym Mhrestatyn y llynedd.

Clywodd y llys bod Smith wedi rhoi cadair wthio ar dân pan oedd wedi yfed gormod.

Cafodd y weithred ei disgrifio yn y llys fel un "milain ac ofnadwy" a bod Smith yn eiddigeddus o'r fenyw oedd yn byw yn y fflat uwch ei phen.

Cafodd ei dedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher.

Roedd tri o swyddogion diogelwch yn y doc gyda hi wrth iddi glywed ei dedfryd.

Er i'r amddiffyniad ddadlau nad oedd gan Smith unrhyw gofnodion troseddol eraill yn ymwneud â thân a bod ganddi record dda yn gyffredinol, roeddynt yn cydnabod nad oedd yr achos yn galw am "drugaredd".

'Casineb'

Wrth ddedfrydu Smith, dywedodd y barnwr Mr Ustus Griffith Williams: "Rwyf wedi dod i'r casgliad mai'r prif reswm am eich trosedd oedd eich casineb a'ch cenfigen tuag at Samantha Schofield, gan eich bod yn ei chyhuddo hi o gael perthynas gyda'ch partner, Steven Clarkson.

"Roedd y casineb hwnnw, oedd yn waeth oherwydd eich problem yfed, wedi'ch meddiannu ond rwyf wedi fy modloni nad oedd y bygythiadau i roi'r tŷ ar dân yn rhai yr oeddech yn bwriadu eu cyflawni.

"Roedd rhoi'r gadair wthio ar dân yn weithred hynod ddrwg, oedd â goblygiadau digyffelyb. I'r rhai hynny a glywodd dystiolaeth y galwadau 999, bydd arswyd y munudau yna yn y fflat uwchben, wrth i Lee-Anna a Liam wynebu'r ffaith eu bod am farw, yn aros yn y cof am byth."

Cafodd Smith ei dedfrydu i oes o garchar am bob llofruddiaeth, a bydd hi'n treulio o leia' 30 mlynedd dan glo.

Doedd yna ddim llawer o ymateb o'r oriel gyhoeddus, ond gwelwyd Smith yn sychu dagrau wrth wrando ar y ddedfryd.

Straeon perthnasol