Chwarae galwad 999 yn achos April Jones

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
disgrifiad o’r llunFe ddiflannodd April Jones wrth chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ym Machynlleth

Roedd mam April Jones, Coral Jones yn ei dagrau wrth i Lys y Goron Yr Wyddgrug wrando ar alwad 999 yn dweud am ddiflaniad April Jones.

Mae Mark Bridger, 47, o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April, a ddiflannodd ger ei chartref ym Machynlleth ar Hydref 1 y llynedd.

Dechreuodd Ms Jones grio wrth i'r alwad gael ei chwarae a bu'n rhaid iddi adael yr oriel gyhoeddus.

Yn ystod yr alwad, clywir Mrs Jones ac un o'i ffrindiau, Valerie Jones, yn dweud bod y ferch bump oed wedi cael ei chipio gan rywun "mewn car mawr llwyd".

Chwilio

Ar ôl cymryd ychydig o fanylion, dywedodd y cysylltydd: "Reit, arhoswch gyda fi. Mae gen i swyddogion lleol, mae'n cael ei anfon at swyddogion lleol.

"Arhoswch ar y lein er mwyn i mi allu dweud wrthoch chi beth sy'n digwydd.

"Felly faint o bobl sydd allan yn chwilio amdani ar y funud?"

Atebodd Valerie Jones: "Ei thad, cymydog, mam..."

Yn fuan wedyn, gellir clywed mam April yn goranadlu yn y cefndir.

Clywir llais yn y cefndir yn dweud: "Tyrd adre', mae rhywun wedi cipio April, tyrd adre' plîs."

Roedd 'na oedi am amser hir wedyn, cyn i'r cysylltydd ofyn: "Helo Val, Coral, ydach chi yna?"

Yna clywir rhywun yn crio yn y cefndir.

'Cynhyrfu'

Eisteddodd Coral Jones yn yr oriel gyhoeddus, gan sychu ei llygaid wrth i'r alwad gael ei chwarae. Yna gadawodd i fynd i eistedd y tu allan i'r llys.

Yn gynharach dydd Mercher, roedd y rheithgor wedi clywed tystiolaeth ysgrifenedig gan Valerie Jones.

Dywedodd ei bod yn cofio brawd April yn cyrraedd adre' a "bod hi'n amlwg yn syth ei fod wedi cynhyrfu."

Roedd yn cael trafferth siarad, meddai.

Yn ôl Ms Jones, roedd Coral Jones wedi rhedeg allan o'r tŷ a'i bod yn edrych "wedi ei chynhyrfu'n lan".

"Gweiddodd 'ffoniwch yr heddlu, mae rhywun wedi cipio April'," meddai Ms Jones.

Swyddog heddlu

Clywodd y rheithgor hefyd dystiolaeth gan Joanne Davies, y cysylltydd a atebodd yr alwad 999.

Yn ôl ei thystiolaeth ysgrifenedig hi, derbyniodd yr alwad am 7:29pm ar Hydref 1.

Yna clywodd y llys dystiolaeth gan y swyddog heddlu cynta' i gyrraedd y safle wedi'r alwad frys.

Roedd y Cwnstabl Fiona Davies mewn car heddlu pan dderbyniodd yr alwad.

Bu'n rhaid i bawb adael y llys am gyfnod wedyn oherwydd larwm tân.

Mae'r erlyniad yn honni fod y diffynnydd wedi lladd April oherwydd cymhelliad rhywiol a bod olion o'i gwaed wedi eu darganfod yn ei gartref.

Arweiniodd diflaniad April at un o'r ymchwiliadau heddlu mwyaf yn hanes y DU.

Mae Mr Bridger hefyd yn gwadu bwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol