Galw am fynd â'r Eisteddfod i Loegr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae sylwadau Ken Skates AC a Susan Elan Jones AS yn siwr o gael ymateb

Mae Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad De Clwyd wedi galw am i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yn Lloegr.

Yn ôl yr AS Susan Elan Jones, byddai cynnal yr ŵyl y tu allan i Gymru yn rhoi "hwb" i siaradwyr Cymraeg sy'n byw yn Lloegr.

Mewn datganiad, dywedodd Ms Jones: "Mae llawer gormod o esiamplau o'r iaith Gymraeg yn cael ei cholli mewn teuluoedd oherwydd eu bod nhw'n byw y tu allan i Gymru am gyfnod.

"Byddai hefyd yn ffordd ardderchog o arddangos Cymru a hyrwyddo'r iaith Gymraeg fel iaith fyw."

Mae Aelod Cynulliad De Clwyd Ken Skates hefyd am weld yr Eisteddfod yn cael ei chynnal dros glawdd Offa.

"Yr hyn ddylem ni ei wneud yw defnyddio ei chryfder a'i gallu i ddenu pobl i fynd â'r Eisteddfod allan o Gymru, hyd yn oed os byddai hynny ond yn digwydd unwaith bob degawd, er mwyn galluogi mwy o bobl i ddeall Cymru, ei hiaith a'i diwylliant," meddai Mr Skates.

'Sefydliad Cymreig'

Mae grŵp eisoes wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ystyried a ddylai'r Eisteddfod foderneiddio, ac os felly, sut fysai'r ffordd orau i gyflawni hynny.

Mae disgwyl i'r grŵp adrodd yn ôl ym mis Medi.

Yn gynharach eleni dywedodd prif weithredwr yr Eisteddfod Elfed Roberts ei fod yn "poeni'r fawr" ynghylch argymhelliad y grŵp i gynnal yr ŵyl flynyddol ar ddau safle parhaol.

Wrth ymateb i'r galw am fynd a'r Eisteddfod i Loegr ar Twitter, dywedodd yr aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins mai "sefydliad Cymreig" yw'r Eisteddfod.

"Os yw pobl eisiau dod, yna gadewch iddyn nhw ddod i Gymru i gymryd rhan," meddai.

Mae'r Eisteddfod eisoes wedi cael ei chynnal yn Lloegr yn y gorffennol - cynhaliwyd hi yn Lerpwl, Llundain a Chaer dros y blynyddoedd, ond yng Nghymru mae hi wedi bod bob blwyddyn ers 1930.

Straeon perthnasol