Y Frenhines yn cyflwyno cynlluniau deddfu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Parodd araith y Frenhines Elizabeth II lai na deng munud

Mae'r Frenhines wedi cyhoeddi manylion ynglŷn â chynlluniau deddfu llywodraeth San Steffan am y flwyddyn nesaf yn ei haraith flynyddol.

Dywedodd y Frenhines mai ffocws y llywodraeth fydd adeiladu economi gryfach fel bod y Deyrnas Unedig (DU) yn medru "cystadlu a llwyddo yn y byd".

Ychwanegodd y bydd y glymblaid hefyd yn "gweithio i hyrwyddo cymdeithas decach fydd yn gwobrwyo'r rheiny sy'n gweithio'n galed".

Y llywodraeth sy'n ysgrifennu'r araith ar ran y Frenhines.

Cyhoeddodd y bydd 15 mesur yn cael eu cyflwyno fel rhan o raglen ddeddfu'r llywodraeth y tymor hwn, yn ogystal â dau fesur drafft - un ohonynt yn ymwneud yn benodol â Chymru.

Fel y disgwyl, cyhoeddodd fanylion Mesur Mewnfudo, fydd yn sicrhau bod y DU yn "denu pobl wnaiff gyfrannu a rhwystro'r rheiny wnaiff ddim".

Bydd hyn yn arwain at fewnfudwyr yn gorfod talu am rai gwasanaethau iechyd.

Mesur drafft Cymru

Cadarnhaodd y Frenhines y bydd mesur drafft Cymru yn cael ei gyflwyno yn ystod y tymor seneddol hwn.

Bydd hwn yn cynnwys darpariaethau i gynyddu tymor y Cynulliad Cenedlaethol o bedair i bum mlynedd, a newid yn y modd y mae aelodau cynulliad yn cael eu hethol.

Yn siarad yn ddiweddar, dywedodd Stephen Crabb o Swyddfa Cymru bod "y rhan fwyaf o ymatebion i'r ymgynghoriad eisiau gweld tymhorau cynulliad yn cael eu cynyddu i bum mlynedd, i sicrhau ei bod yn llai tebygol y bydd etholiadau'n digwydd yr un flwyddyn".

Ychwanegodd bod y pedair plaid yn y Cynulliad yn cefnogi'r newid yn unfrydol.

Bydd y mesur drafft hefyd yn cynnwys gwaharddiad ar aelodau cynulliad yn sefyll fel aelodau seneddol, a diwedd ar y gwaharddiad ar ymgeiswyr cynulliad yn sefyll mewn etholaeth ac ar restr ranbarthol.

Pensiynwyr

Bydd dau fesur yn effeithio ar bensiynwyr - un fydd yn cynyddu'r gyfradd unffurf i £144 yr wythnos ac un arall yn rhoi cap ar gost gwasanaethau cymdeithasol.

Bydd mesur arall yn eithrio busnesau bach rhag talu'r £2000 o Yswiriant Gwladol.

Ni fydd y llywodraeth yn deddfu ar ddau gynllun oedd yn cael eu hystyried - sef cyflwyno isafswm pris alcohol a monitro defnydd pobl o'r we.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol