Evans i fynychu Agoriad y Senedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Reuters
disgrifiad o’r llunMae Nigel Evans wedi dweud y bydd yn parhau fel AS dros Ribble Valley ac yn ei swydd fel dirprwy lefarydd

Bydd Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans AS, yn bresennol ar gyfer Agoriad Swyddogol y Senedd ddydd Mercher, ddyddiau ar ôl iddo gael ei arestio ar amheuaeth o dreisio ac o ymosod yn rhywiol.

Ond mae Mr Evans, 55, wedi gofyn i beidio â gorfod cadeirio unrhyw drafodaeth.

Cafodd ei arestio ddydd Sadwrn, a'i holi ar amheuaeth o dreisio dyn ac ymosod yn rhywiol ar ddyn arall yn Pendleton, Sir Gaerhirfryn, rhwng Gorffennaf 2009 a Mawrth 2013.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tan fis Mehefin.

Mae'r AS Ceidwadol yn gwadu'r honiadau, gan fynnu eu bod yn "gwbl ffug".

'Dim cadeirio'

Dywedodd Mr Evans y byddai'n bresennol ddydd Mercher, er na fyddai'n cadeirio unrhyw drafodaethau ar gynnwys Araith y Frenhines wrth i'r heddlu barhau i ymchwilio i'r honiadau yn ei erbyn.

Mae nifer o ASau wedi cefnogi Mr Evans yn gyhoeddus ers iddo gael ei arestio.

Yn ôl yr AS, a gafodd ei eni a'i fagu yn Abertawe, mae wedi'i syfrdanu gan faint y gefnogaeth gan ei gydweithwyr.

'Cefnogaeth'

Wrth wneud datganiad yn San Steffan ddydd Mawrth, dywedodd: "Rwyf wedi bod wrth fy ngwaith ers hanner awr wedi saith y bore 'ma yn edrych ar lawer o e-byst sydd wedi dod i mewn, nid yn unig gan etholwyr ond gan bobl ar draws y byd, yn mynegi eu cefnogaeth a'u cydymdeimlad yn wyneb yr honiadau.

"Rwyf wedi fy syfrdanu gan nifer y cydweithwyr sydd wedi dod ata' i hefyd, mae rhywun gwybod nad ydy aelodau seneddol yn ysgwyd llaw, fi erioed wedi ysgwyd llaw cynifer o ASau o'r blaen, sy'n help gwirioneddol i gael drwy hyn."

Ychwanegodd ei fod yn parhau gyda'i waith dros etholaeth Ribble Valley, a bod yr etholwyr yno wedi dangos "cefnogaeth ffantastig" dros "ddeuddydd gwaetha' fy mywyd."

Dywedodd ei fod yn "ond yn cymryd ychydig ddyddiau o seibiant o gadeirio" ond y byddai'n parhau gyda'i gyfarfodydd rheolaidd gyda Llefarydd Tŷ'r Cyffredin John Bercow.

Roedd cyfreithiwr Mr Evans eisoes wedi mynnu na fyddai'r AS yn rhoi'r gorau i'w waith fel dirprwy lefarydd na fel AS.

Cafodd Mr Evans, AS Ribble Valley ers 1992 - a gyhoeddodd ei fod yn hoyw yn 2010 - ei ethol yn un o dri dirprwy lefarydd dair blynedd yn ôl.

Straeon perthnasol