Tystiolaeth am ddiflaniad April Jones

  • Cyhoeddwyd
April JonesFfynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan April Jones "wyneb hapus" wrth gamu i'r cerbyd, clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug

Bydd achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones yn clywed gan dystion am y noson y diflannodd hi.

Mae Mark Bridger, 47, o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April, a ddiflannodd ger ei chartref ym Machynlleth ar Hydref 1 y llynedd.

Ddydd Mercher mae disgwyl i Lys y Goron Yr Wyddgrug glywed tystiolaeth y plismon cyntaf i gyrraedd wedi i'r ferch bump oed ddiflannu.

Bydd dau o drigolion stad Bryn-y-Gog lle'r oedd April yn byw hefyd yn rhoi tystiolaeth.

Ddydd Mawrth clywodd y llys gyfweliad heddlu a thystiolaeth gan un o ffrindiau April oedd yn chwarae gyda hi pan aeth ar goll.

Dywedodd y ferch saith oed wrth yr heddlu bod gan April "wyneb hapus" wrth iddi fynd i mewn i gerbyd.

Dywedodd hefyd bod dyn wedi dod allan o gerbyd Land Rover a bod April wedi mynd i mewn cyn iddo yrru i ffwrdd.

Yn ei gyfweliad yntau gyda'r heddlu, dywedodd y diffynnydd ei fod wedi taro April gyda'r car yn ddamweiniol ac wedi mynd i banig.

Awgrymodd ei fargyfreithiwr Brendan Kelly QC bod y diffynnydd wedi cario April i mewn i'r cerbyd.

Arweiniodd diflaniad April Jones at yr ymgyrch chwilio fwyaf yn hanes yr heddlu yn y DU.

Mae Mr Bridger yn gwadu'r cyhuddiadau o gipio a llofruddio, a chyhuddiad arall o fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.