Galw am adolygu rheolau tân

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunClywodd y llys nad oedd modd agor y ffenest yn y fflat lle oedd y tân

Mae Aelod Cynulliad o'r gogledd wedi galw ar y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i edrych ar y rheolau ynghylch diogelwch tân.

Daw sylwadau Llŷr Huws Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, wedi i Melanie Smith gael ei dedfrydu i isafswm o 30 mlynedd am lofruddio pum aelod o'r un teulu trwy gynnau tân mewn tŷ ym Mhrestatyn.

Yn ystod yr achos llys yn ei herbyn, clywodd y llys gan arbenigwr nad oedd modd agor ffenestri dwbl y fflat uchaf yn y tŷ, a bod un o'r rhai fu farw - Liam Timbrell - wedi ceisio'n aflwyddiannus i dorri'r ffenest er mwyn dianc.

Does dim awgrym o gwbl fod y landlord sy'n berchen ar y fflatiau wedi bod yn esgeulus mewn unrhyw fodd - yn wir roedd y landlord yn yr achos hwn yn ddiffoddwr tân, ac ef oedd un o'r cyntaf i gyrraedd i gynnig cymorth.

Yr hyn sy'n pryderu Mr Huws Gruffydd yw'r ffaith nad oedd y ffenestri yn medru agor yn ddigon llydan i rywun fedru dringo allan ohonyn nhw. Roedd unig ddihangfa dân y fflatiau, sef y drws ffrynt, yn wenfflam pan gyrhaeddodd y gwasanaeth tân.

disgrifiad o’r llunMae Llŷr Huws Gruffydd AC wedi galw am adolygu'r rheolau

'Angen adolygu'

Dywedodd Mr Huws Gruffydd wrth siarad â rhaglen Manylu ar BBC Radio Cymru: "Mewn achos fel yna wrth gwrs mae yna gyfiawnhad i alw am edrych ar y rheolau a sicrhau bod y rheolau'n addas.

"Yn ôl be' dwi'n ddeall, mae rheolau weddol gadarn o safbwynt tai newydd lle mae 'na ddisgwyliad i ffenestri fyny grisiau fedru agor hyn a hyn.

"Hefyd dwi'n meddwl bod yna le i awdurdodau lleol adolygu beth yw'r sefyllfa gyda thai cyngor ac yn y blaen.

"Dwi'n meddwl o safbwynt y rheoliadau cynllunio nawr bod rhaid i'r gweinidog cynllunio adolygu'r sefyllfa ac edrych unwaith eto ar y rheolau fel y maen nhw'n sefyll er mwyn gwneud yn siŵr nad yw sefyllfa debyg yn gallu codi.

"Pan ydan ni'n son am y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth yna dwi ddim yn meddwl bod yna ddadl o gwbl y dylid sicrhau bod y drefn gynllunio sydd ganddo ni'n darparu'r lefel o ddihangfa angenrheidiol yn amlwg oedd ddim yn bodoli ym Mhrestatyn."

Bydd rhaglen Manylu'n cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru am 2:00pm ddydd Mercher, Mai 8, ac fe fydd ail-ddarllediad am 6:30pm ddydd Sul, Mai 12.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC