Marina: Gwaith ar gost o £6m yn Aberdaugleddau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y nod yw hybu twristiaeth a busnes

Mae gwaith ar gost o £6m ar farina a dociau yn Aberdaugleddau yn dechrau'r wythnos nesaf.

Mae disgwyl i'r gwaith, sy'n cynnwys clwydi loc, orffen erbyn diwedd mis Rhagfyr.

Y nod yw gwella mynediad i forwyr a physgotwyr ac mae awdurdod y porthladd yn gobeithio y bydd yn hwb i dwristiaeth a busnes yn y porthladd.

Mae awdurdod y porthladd hefyd wedi cyhoeddi y bydd £1.5m yn cael ei wario ar adeiladu llongau yn Nociau Penfro.

Maen nhw'n gobeithio denu busnes o'r sector ynni adnewyddadwy.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Porthladd David Beeson: "Mae'r buddsoddiadau mawr, gafodd eu cyhoeddi heddiw, yn cynrychioli cyfnod newydd o fuddsoddi fydd yn troi'r porthladd yn fusnes cryfach ..."

Straeon perthnasol