Heroin: Pedair blynedd o garchar

Cyhoeddwyd

Mae dyn 34 oed gafodd ei ddal pan oedd yn dosbarthu heroin oedd yn werth £20,000 wedi ei garcharu am bedair blynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Martin Hughes o Flaenau Ffestiniog wedi ei garcharu am dair blynedd yn 2001 oherwydd yr un drosedd, meddu ar y cyffur gyda'r bwriad o'i gyflenwi.

Plediodd yn euog i'r cyhuddiad.

Dywedodd y Barnwr John Rogers QC ei fod yn "aelod pwysig" o'r gang oedd yn cyflenwi'r cyffur yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Pan gafodd ei stopio gan yr heddlu ar yr A55 yn Llanddulas ym Mehefin honnodd ei fod wedi talu £1,000 am y cyffur fyddai ar ei gyfer e.

Dywedodd yr amddiffyn ei fod yn gaeth i heroin ers pan oedd yn ei arddegau.

Clywodd y llys ei fod yn chwistrellu paent ar fysus a bod y drosedd yn "fater o gywilydd mawr".