Gwerthu penillion gan Ferched Llangollen am bron i £700

  • Cyhoeddwyd
Plas NewyddFfynhonnell y llun, Cyngor Sir Ddinbych
Disgrifiad o’r llun,
Bu Eleanor Butler a Sarah Ponsonby yn byw ym Mhlas Newydd yn Llangollen am tua 50 mlynedd

Mae dwy gerdd gan Ferched Llangollen, Lady Eleanor Butler a Sarah Ponsonby, wedi cael eu gwerthu am £687.50.

Cafodd y farddoniaeth brin a hanesyddol ei werthu gan dŷ ocsiwn Bonhams yn Llundain ddydd Mercher.

Daeth y menywod yn enwog wedi iddynt adael eu cartrefi moethus yn Iwerddon a dechrau bywyd newydd yn Llangollen, Sir Ddinbych, yn 1780.

Roedd y ddwy wedi dod yn ffrindiau da.

Doedd yr un o'r ddwy eisiau priodi ac roeddent am sefydlu bywyd newydd gyda'i gilydd ym Mhlas Newydd yn y dref.

Risg

Dywedodd Jane Horovitch, cynorthwy-ydd treftadaeth sydd yn arbenigo ar hanes y menywod, eu bod wedi cymryd risg mawr yn dod i fyw gyda'i gilydd yng Nghymru.

"Roeddent yn rhedeg i ffwrdd ac yn ceisio dod o hyd i rywle y gallent encilio o gymdeithas," meddai.

"Yn eu dyddiadur maent yn dweud mai dyma'r lle prydferthaf ar y ddaear a dyma ble'r oeddent am fyw."

Bu'r ddwy yn byw gyda'i gilydd am tua 50 mlynedd a chawsant nifer o ymwelwyr enwog megis Wordsworth, Shelley, Byron a Syr Walter Scott yn ystod yr amser yna.

Dros y blynyddoedd bu llawer o ddyfalu ynglŷn â natur perthynas y ddwy fenyw.

Dywedodd Ms Horovitch eu bod yn galw ei gilydd yn 'fy anwylyd' ond byddai pobl oedd yn agos iawn at ei gilydd, gan gynnwys brodyr a chwiorydd, yn defnyddio'r fath eiriau hefyd.

"Ni ellir gwadu'r caredigrwydd oedd ganddynt tuag at ei gilydd," ychwanegodd.

Diddordebau

Yn ogystal â derbyn eu hymwelwyr enwog, roedd y ddwy fenyw'n ymddiddori mewn llenyddiaeth a garddio.

Mae nifer o gerddi'r menywod wedi diflannu a does yna ddim argraffiad cyflawn o'u gwaith.

Roedd y ddau ddarn a gafodd eu gwerthu yn cynnwys cerdd gan Lady Eleanor o'r enw 'On the New Year'.

Cerdd gan awdur arall wedi ei hysgrifennu yn llawysgrifen Sarah Ponsonby oedd y darn arall.

Roedd y ddwy yn rhan o gasgliad y bardd ac ysgolhaig Roy Davids.

Fe gawson nhw eu prynu gan brynwr ar-lein o dramor.

Yn ôl llefarydd ar ran Bonhams, roedd yna lawer o ddiddordeb yn y cerddi ac roedd nifer o bobl wedi gwneud cynigion cyn i'r arwerthiant ddechrau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol