Y Frenhines i gyflwyno cynlluniau'r llywodraeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Frenhines Elizabeth II, fydd yn gwneud ei haraith flynyddol yn ddiweddarach

Bydd y frenhines yn cyhoeddi cynlluniau deddfu'r llywodraeth am y flwyddyn nesaf yn ystod ei haraith flynyddol yn ddiweddarach.

Y disgwyl yw y bydd yr araith yn canolbwyntio ar yr economi a mewnfudo.

Mae arweinwyr y glymblaid, David Cameron a Nick Clegg, wedi dweud bod eu penderfyniad i wella'r sefyllfa yn gryfach nag erioed a bod yr araith yn "cefnogi pobl sy'n gweithio'n galed".

Mae posibilrwydd hefyd y bydd mesur drafft Cymru yn cael ei gyflwyno. Bydd hwn yn cynnwys darpariaethau i gynyddu tymor y Cynulliad Cenedlaethol o bedair i bum mlynedd, a newid yn y modd y mae aelodau cynulliad yn cael eu hethol.

Dywedodd Stephen Crabb, sy'n weinidog yn Swyddfa Cymru, bod "y rhan fwyaf o ymatebion i'r ymgynghoriad eisiau gweld tymhorau cynulliad yn cael eu cynyddu i bum mlynedd, i sicrhau ei bod yn llai tebygol y bydd etholiadau'n digwydd yr un flwyddyn".

Ychwanegodd bod y pedair plaid yn y Cynulliad yn cefnogi'r newid yn unfrydol.

Gallai'r mesur drafft hefyd gynnwys gwaharddiad ar aelodau cynulliad yn sefyll fel aelodau seneddol, a diwedd ar y gwaharddiad ar ymgeiswyr cynulliad yn sefyll mewn etholaeth ac ar restr ranbarthol.

'Cam-drin gwasanaethau'

Ymhlith y mesurau i'w cyhoeddi fydd un yn ymwneud â mewnlifiad.

Bydd y mesur newydd yn mynd i'r afael â'r hyn mae gweinidogion wedi ei ddisgrifio fel 'camdriniaeth' o wasanaethau cyhoeddus gan fewnfudwyr.

Nid yw'n eglur a fydd y mesur yn effeithio ar Gymru lle mae iechyd wedi ei ddatganoli, ond yn Lloegr yn sicr bydd cyfyngiadau'n cael eu rhoi ar y defnydd y caiff mewnfudwyr ei wneud o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Un grŵp sy'n debygol o dderbyn newyddion da yw pensiynwyr - mae'r Frenhines yn debygol o gyhoeddi mesur fydd yn cynyddu'r gyfradd unffurf i £144 yr wythnos.

Mae pensiynwyr yn derbyn £107 yr wythnos o bensiwn sylfaenol ar hyn o bryd, yn ogystal â chyfraniad ychwanegol sydd yn seiliedig ar brawf modd.

Gall y newid fod o fudd i 750,000 o ferched sy'n cyrraedd oed pensiwn rhwng 2016 a 2026 wrth iddyn nhw dderbyn £9 yr wythnos yn fwy na fydden nhw dan y drefn bresennol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol