Gyrrwr wedi marw a phedwar o bobl wedi'u hanafu

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar ym Mhorthcawl, yn ôl Heddlu De Cymru.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ger cylchfan yr A4229 Ffordd Y Pîl.

Cafodd teithiwr mewn car arian Honda Civic ei anafu'n ddifrifol a'i gludo i'r ysbyty ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd cwpl a'u mab chwech oed oedd yn y car arall, Kia Sorento, fân anafiadau yn y digwyddiad am 9:55am ddydd Llun.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth am y ddamwain ac yn gofyn i bobl eu ffonio ar 01792 456999, estyniad 88331, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.