Prestatyn yn cipio Cwpan Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Prestatyn wnaeth ennill Cwpan Cymru trwy guro Bangor o 3-1

Prestatyn 3-1 Bangor

Yn eu pedwerydd ffeinal mewn pum mlynedd, mae'n debyg mai Bangor oedd y ffefrynnau ar ddechrau'r gêm, ond Prestatyn gafodd y dechrau delfrydol gan fynd ar y blaen wedi llai na thri munud.

Pan ddaeth croesiad i mewn i gwrt cosbi Bangor, roedd y golwr Lee Idzi yn ansicr, a phan ddaeth y bêl yn ôl ar draws y cwrt chwech roedd Jason Price wrth law i rwydo i ddwy lathen.

Er y dechrau simsan, fe ddaeth Bangor yn ôl yn gryf, ac wedi wyth munud fe gawson nhw gic o'r smotyn gan y dyfarnwr am drosedd ar Chris Simm.

Yn gynharach yn y tymor fe arbedodd Jon Hill-Dunt - golwr Prestatyn - ddwy gic o'r smotyn mewn un gêm yn erbyn Bangor, ac fe gwblhaodd hat-tric unigryw ar y Cae Ras wrth arbed cynnig Dave Morley o'r smotyn.

Am weddill yr hanner cyntaf roedd Bangor yn rheoli'r meddiant, ond er hynny Prestatyn oedd y tîm oedd yn creu'r cyfleoedd.

Elfen o lwc

Methodd Price ac Andy Parkinson gyfleoedd i ymestyn mantais Prestatyn a chyn yr egwyl bu'n rhaid i Hill-Dunt fod ar ei orau eto.

Daeth croesiad o'r chwith i ben Les Davies, ac roedd ei beniad yn anelu tuag at gornel ucha'r rhwyd tan i Hill-Dunt gael blaenau'i fysedd ati.

Pan ddaeth Bangor yn gyfartal ar yr awr bron, roedd elfen gref o lwc yn perthyn i'r gôl.

Les Davies beniodd ar draws y cwrt, ond roedd ergyd Chris Simm yn mynd heibio'r postyn tan i amddiffynnwr Prestatyn Chris Davies geisio clirio'r ergyd, ond llwyddo i blannu'r bêl i gefn ei rwyd ei hun.

Erbyn hyn roedd Bangor yn meistroli, ac roedd angen arbediad gwych arall gan Hill-Dunt i rwystro ergydion gan Chris Simm a'r eilydd Sion Edwards.

Amser ychwanegol

Doedd dim modd gwahanu'r ddau dîm am weddill y 90 munud ac fe aeth y gêm i amser ychwanegol gyda'r ddwy ochr yn blino yn yr heulwen ar y Cae Ras.

Fe newidiodd y gêm mewn deg eiliad allweddol yn y cyfnod cyntaf.

I ddechrau fe welodd Michael Johnson ei ail gerdyn melyn am drosedd ar ymyl cwrt cosbi Bangor - roedd hynny'n golygu cerdyn coch i'r amddiffynnwr.

O'r gic rydd a ddeilliodd o'r digwyddiad, fe sgoriodd Andy Parkinson i roi Prestatyn ar y blaen am yr eildro, ac roedd Bangor mewn trafferthion dybryd.

Wrth geisio gwthio 'mlaen er mwyn unioni'r sgôr, roedd Bangor yn gadael bylchau yn y cefn, ac fe fanteisiodd Jason Price drwy sgorio'i ail yn y gêm i sicrhau mai i Brestatyn y bydd Cwpan Cymru yn mynd eleni.

Fe fydd Prestatyn felly yn cymryd yr ail le dros Gymru yng Nghynghrair Europa y tymor nesaf, ond fe fydd rhaid i Fangor fynd i'r gemau ail gyfle nawr er mwyn ceisio am y trydydd lle yn y gystadleuaeth.

Straeon perthnasol