Cyfaill April Jones i roi tystiolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan ddiflannodd

Bydd achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones yn clywed tystiolaeth gan ffrind i'r ferch bump oed oedd yn chwarae gyda hi pan ddiflannodd.

Mae Mark Bridger, 47, o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April Jones ac o fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Aeth April ar goll ger ei chartref ym Machynlleth ar Hydref 1 y llynedd.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad ailddechrau ddydd Mawrth gyda thystiolaeth am y cipio honedig.

Ddydd Gwener, clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug am funudau olaf rhieni April Jones gyda'u merch.

Chwarae

Dywedodd ei mam mewn datganiad i'r llys bod April wedi cael mynd allan i chwarae ar ôl mymryn o ddadlau.

Wedi 20 munud, dywedodd Coral Jones ei bod yn tywyllu ac oeri a'i bod am i'w merch ddod yn ôl i mewn i'r tŷ.

Anfonodd frawd April allan i chwilio amdani, ac fe ddaeth yntau adre' mewn cyflwr cynhyrfus, gan ddweud bod April wedi cael ei gweld yn mynd i mewn i gerbyd gyda dyn.

Ffoniodd Mrs Jones yr heddlu cyn mynd allan gyda'i gŵr i chwilio am eu merch ar stad Bryn-y-Gog.

Ffynhonnell y llun, Police
Disgrifiad o’r llun, Cyhuddir Mark Bridger o ladd April Jones mewn ymosodiad â chymhelliad rhywiol

Gwelodd y rheithgor hefyd luniau o April cyn ei diflaniad ac fe ddangoswyd lluniau o gamerâu cylch cyfyng ohoni yng nghanolfan hamdden y dref.

Ddydd Iau roedd y rheithgor wedi teithio i Fachynlleth i weld rhai o leoliadau allweddol yr achos, gan gynnwys cartref Mr Bridger.

Mae'r erlyniad wedi dweud wrth y llys bod y diffynnydd wedi lladd April mewn ymosodiad â chymhelliad rhywiol, a bod olion o'i gwaed wedi cael eu canfod yn ei fwthyn.

Dywedodd yr erlynydd Elwen Evans QC bod olion o waed a ganfuwyd ym mwthyn Mr Bridger yn cyfateb i DNA April Jones.

Mewn cyfweliadau gyda'r heddlu, dywedodd y diffynnydd ei fod wedi taro April gyda'i gar trwy gamgymeriad ac wedi "mynd i banig".

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol