Arian ychwanegol i ambiwlansys Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r cyhoeddiad am arian ychwanegol ar drothwy dadl yn y senedd am y gwasanaeth ambiwlans

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer ambiwlansys yng Nghymru.

Fe ddaw'r cyhoeddiad yn dilyn adolygiad fis diwethaf o'r gwasanaeth ambiwlans.

Bydd yr arian ychwanegol - £9.48 miliwn - yn caniatáu cyfnewid 110 o'r hen gerbydau, gan gynnwys ambiwlansys a cherbydau ymateb cyflym.

Roedd yr adolygiad gan yr Athro Siobhan McLelland wedi argymell newidiadau mawr o ran sut y mae'r gwasanaeth ambiwlans yn cael ei reoli a'i ariannu, ac yn dweud bod angen "gweledigaeth glir".

Daeth cyhoeddiad y gweinidog ar drothwy dadl yn y Senedd am Adolygiad McLelland, a gafodd ei gyhoeddi ar Ebrill 29.

Ym mis Mawrth roedd ffigyrau ymateb ambiwlansys Cymru i alwadau brys wedi dirywio ymhellach, gyda dim ond 53.3% o alwadau brys Adran A wedi eu cyrraedd o fewn targed Llywodraeth Cymru o wyth munud.

Cynnydd

Wrth gyhoeddi'r arian, dywedodd Mr Drakeford:

"Mae nifer y galwadau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cynyddu o 68% dros y degawd diwethaf.

"Mae'n dibynnu ar gael cerbydau yn barod i ymateb 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

"Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ambiwlansys yng Nghymru yn gweithredu mewn amgylchiadau anodd ac yn gwneud llawer iawn o filltiroedd.

"Rhaid i ni felly barhau i fuddsoddi mewn cerbydau newydd fel eu bod ar y ffordd ac yn barod i ddarparu gwasanaethau clinigol o safon uchel."

Dywedodd y gweinidog y bydd yr arian ychwanegol yn ddigon i dalu am :-

  • 49 ambiwlans brys a gwasanaethau dibyniaeth uchel;
  • 46 cerbyd ymateb cyflym a cherbydau ymarferwyr brys;
  • 3 gwasanaeth gofal y claf;
  • 5 gwasanaeth negesydd iechyd;
  • 7 cerbyd arbenigol (i'w defnyddio i reoli, hyfforddi gyrwyr a chefnogi digwyddiadau mawr).

Ychwanegodd Mr Drakeford: "Yn ddiweddarach ddydd Mawrth, byddwn yn trafod Adolygiad McLelland i Wasanaeth Ambiwlans Cymru a fydd yn codi nifer o ddewisiadau diddorol i wella'r gwasanaeth ymhellach."

'Problemau rheolaeth'

Yn y cyfamser, mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru Kirsty Williams wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi trefn ar amseroedd aros y gwasanaeth, ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod y gwasanaeth ambiwlans wedi methu ei thargedau.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Mawrth, dywedodd Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol dros ogledd Cymru Aled Roberts ei fod yn croesawu'r arian ychwanegol ond bod angen mynd i'r afael â phroblemau rheolaeth.

"Mae 'na rywbeth o'i le gyda'r ffordd mae'r gwasanaeth yn cael ei reoli yng Nghymru...Mae'r gwasanaeth yn llawer gwaeth yma nag ydy o yn Lloegr a'r Alban.

"'Da ni wedi bod yn galw am welliannau i'r gwasanaeth ers rhyw 18 mis rwan...'da ni'n dal i weld fod y gwasanaeth yn gwaethygu yma.

"Mae'r ffigurau'n warthus i ddweud y gwir...mae'r sefyllfa yma wedi bodoli ers blynyddoedd ond eto does dim gwelliant.

"Dwi'n meddwl bod angen i Lywodraeth Cymru ddweud be' maen nhw'n mynd i wneud heblaw am y £9 miliwn yma."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol