Gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd

Cyhoeddwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ger Porthcawl fore Llun.

Bu'r tri mewn gwrthdrawiad ar Ffordd Newton-Nottage. Mae rhai pobl wedi cael eu hanafu ond does dim manylion am yr anafiadau hyd yma.

Mae'r heddlu, ambiwlans a gwasanaeth tân ar y safle.

Cafodd y ffordd ei chau, ac mae trafnidiaeth ar nifer o ffyrdd cyfagos hefyd yn araf.

Mae gyrwyr yn cael eu cynghori i osgoi'r ardal yn llwyr am y tro.