Cwpan Cymru: Profiad yw'r allwedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunMae gan Lee Jones (chwith) a Les Davies) brofiad helaeth

Fe fydd nifer o hen bennau'r byd pêl-droed yn ceisio defnyddio'u profiad i ennill Cwpan Cymru yn Wrecsam brynhawn Llun.

Bangor a Phrestatyn fydd yn mynd benben ar y Cae Ras ar y prif gwpan ym mhêl-droed Cymru.

Rheolwr Prestatyn yw Lee Jones. Yn ogystal â chwarae i Lerpwl am gyfnod, roedd Jones yn rhan o garfan Tranmere gollodd yn rownd derfynol Cwpan y Cynghrair i Gaerlŷr yn 2000, ac roedd dau o dîm presennol Prestatyn hefyd yn y garfan, sef Neil Gibson ac Andy Parkinson.

Dywedodd Jones: "Chwaraeodd Andy yn Wembley tra gwylio o'r ochr wnaeth Gibbo a minnau. Mi fasa hi'n hynod braf pe byddai'r tri ohonom yn gallu helpu Prestatyn i greu hanes drwy gipio Cwpan Cymru ddydd Llun.

"Mae am fod yn achlysur enfawr yn Wrecsam ddydd Llun.

"Dyw'n canlyniadau yn ail hanner y tymor heb fod yn arbennig o dda ac er y bydd hi'n hynod o anodd yn erbyn Bangor - gobeithio y daw dydd y bydd mawr y rhai bychain."

ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunY Seintiau Newydd yn dathlu ennill Cwpan Cymru yn 2012

Bangor

Mae Les Davies eisoes wedi ennill Cwpan Cymru deirgwaith gyda'i glwb cartref ac mae'r blaenwr poblogaidd yn credu bod y ffeinal yn erbyn Prestatyn ddydd Llun yr un mor bwysig â buddugoliaethau diweddar Bangor yn erbyn Llanelli, Aberystwyth a Phort Talbot (2008/09/10).

"Gan ein bod ni wedi methu gorffen yn y ddau uchaf yn y Cynghrair mae angen i ni ennill ar y Cae Ras ddydd Llun er mwyn sicrhau ein lle yng Nghynghrair Europa.

"'Da ni ddim eisiau gorfod trio ennill ein lle yn Ewrop drwy'r gemau ail gyfle - felly mae 'na gryn dipyn yn y fantol.

"Rwy'n gwybod mai hon ydi ffeinal gyntaf Prestatyn a'i fod yn ddiwrnod mawr yn eu hanes - ond 'dwi wedi bod mewn pedair rownd derfynol ac felly'n gwybod beth i'w ddisgwyl.

"Roedd y profiad o golli yn erbyn Llanelli (2011) yn anodd - ond roedd y ffaith ein bod wedi ennill y Cynghrair y tymor hwnnw'n ychydig o gysur bryd hynny."

Bydd y tîm sy'n ennill ddydd Llun yn mynd yn syth i Gynghrair Europa y tymor nesaf, ond fe fydd yn rhaid i'r tîm sy'n colli ymuno gyda Chaerfyrddin, Port Talbot a'r Bala yn y gemau ail gyfle am y trydydd lle i dimau o Gymru yn y gystadleuaeth Ewropeaidd.