Miloedd yn dathlu gyda Chaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Craig Bellamy
Disgrifiad o’r llun,
Craig Bellamy yn cario'r tlws drwy'r Stryd Fawr yng Nghanol Caerdydd

Mae miloedd o gefnogwyr Clwb Pêl-droed Caerdydd ar strydoedd y brifddinas i weld y tîm yn arddangos tlws y Bencampwriaeth.

Mae'r tywydd braf wedi dod â theuluoedd o gefnogwyr hen ac ifanc allan i ddathlu gyda'u tîm.

Arweiniodd y rheolwr Malky Mackay y tîm allan o Gastell Caerdydd ac ar hyd y Stryd Fawr wrth iddyn nhw fynd ar fwrdd bws dec dwbwl agored.

Ar ddiwedd yr orymdaith, aeth y tîm i dderbyniad arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd, ac yna tân gwyllt i orffen y noson.

Roedd torf enfawr wedi ymgasglu yn gynnar yn y prynhawn i weld adloniant oedd wedi ei drefnu ar eu cyfer, ac roedd cannoedd yn fwy ar hyd yn Stryd Fawr lle bu chwaraewyr yn cerdded gyda'r tlws cyn mynd ar y bws.

Disgrifiad o’r llun,
Y chwaraewyr yn dangos y tlws o'r bws

Llwyddodd y tîm i sicrhau dyrchafiad i'r Uwchgynghrair y tymor nesaf ar ôl bod ar frig y Bencampwriaeth ers mis Tachwedd y llynedd, ac yna ddwy gêm yn ddiweddarach fe sicrhaoh nhw eu bod yn gorffen y tymor ar y brig.

Daeth y dyrchafiad union 53 mlynedd ers i Gaerdydd ennill dyrchafiad i'r brif adran y tro diwethaf.

Pan fydd yr orymdaith a'r bysys yn cyrraedd Bae Caerdydd, bydd aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig yn gorymdeithio gyda'r tlws cyn i Malky Mackay ymuno gydag arweinydd Cyngor Caerdydd, Heather Joyce, ar lwyfan arbennig.

Mae nifer o ffyrdd yng nghanol y ddinas wedi eu cau er mwyn i'r bws deithio o'r canol i'r Bae.

Ar ddiwedd yr orymdaith, cafodd y chwaraewyr eu cludo i dderbyniad arbennig gan y Gweinidog Addysg Leighton Andrews, sydd hefyd yn gefnogwr yr Adar Gleision, ynghyd â nifer o gynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru.

Diweddglo'r dathliadau oedd arddangosfa tân gwyllt dros yr harbwr.