Casnewydd yn coroni 'blwyddyn anhygoel'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Chwaraewyr Casnewydd fu'n dathlu dyrchafiad yn Wembley ddydd Sul

Fe gurodd Casnewydd Wrecsam yn Wembley i ddychwelyd i'r Cynghrair Pêl-droed wedi bwlch o chwarter canrif brynhawn Sul.

Daeth dwy gôl i'r Alltudion yn y pum munud olaf yn rownd derfynol y gemau ail gyfle.

Roedd tor calon i gefnogwyr Wrecsam wedi iddyn nhw golli yn y gemau ail gyfle am y trydydd tro yn olynol.

'Blwyddyn anhygoel'

Eisoes mae ffigyrau amlwg wedi bod yn llongyfarch Casnewydd, gan gynnwys y Prif Weinidog Carwyn Jones a ddywedodd:

"Llongyfarchiadau gwresog i Gasnewydd ar eu dyrchafiad i'r Cynghrair Pêl-droed - anlwc i Wrecsam a fethodd o drwch blewyn gael ail fuddugoliaeth yn Wembley o fewn ychydig wythnosau.

"Gydag Abertawe yn ennill Cwpan y Cynghrair, Caerdydd yn ymuno gydag Abertawe yn yr Uwchgynghrair, Wrecsam yn ennill Tlws yr FA, Gareth Bale yn cael ei ystyried yn un o bêl-droedwyr gorau'r byd ac yn awr Casnewydd yn cyrraedd y Cynghrair, mae hon wedi bod yn flwyddyn anhygoel i bêl-droed yng Nghymru."

Dywedodd Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn: "Mae hanes diweddar y clwb wedi bod yn ofnadwy, yn enwedig yn y 1980au hwyr pan aeth y clwb i'r wal.

"Mae'n glod i bawb sydd wedi dyfal barhau gyda'u teyrngarwch i'r clwb."

Ychwanegodd Aelod Cynulliad De-Ddwyrain Cymru, y Ceidwadwr William Graham:

"Mae hwn yn llwyddiant a ddaw â budd hir-dymor i Gasnewydd a'r cyffiniau. Fe fydd y budd economaidd i'w deimlo am hir wedi i'r dathliadau orffen.

"Mae'n hwb anferth i'n dinas, ac rwy'n llongyfrach pawb sydd wedi cynorthwyo hyn i ddigwydd."

'Siom enfawr'

Yng nghanol y dathlu, roedd tor calon unwaith eto i Wrecsam. Dywedodd yr Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr:

"Mae clwb Wrecsam wedi brwydro'n galed drwy'r tymor, ac mae boddi wrth ymyl y lan fel hyn yn siom enfawr i Andy Morrell (y rheolwr), y chwaraewyr a'r cefnogwyr sydd wedi eu cefnogi mor deyrngar y tymor hwn.

"Mae pawb ym Mhrifysgol Glyndŵr yn dymuno'r gorau iddyn nhw - rwy'n siŵr y byddan nhw yn ôl y tymor nesaf yn gryfach nag erioed."

Straeon perthnasol