Diwedd y ffrae

  • Cyhoeddwyd
Capel Bethel, LerpwlFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos cyfreithiol yn deillio o anghydfod ynglŷn ag ailddatblygu hen gapel Bethel yn Lerpwl

Mae rhaglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru wedi darganfod fod anghydfod ariannol hir rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru a chwmni o ddatblygwyr o Lerpwl wedi dod i ben.

Fe ddaeth y datblygiad ar ail ddiwrnod achos llys yn erbyn yr eglwys yn Lerpwl.

Roedd cwmni Mee's Construction wedi dwyn achos sifil yn erbyn yr eglwys ac yn hawlio £600,000 o iawndal mewn anghydfod ynglŷn ag ailddatblygu safle yn y ddinas.

Mae cefndir yr achos cyfreithiol yn erbyn Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn deillio'n ôl i 2001, pan geisiodd yr eglwys werthu hen safle capel Bethel yn Lerpwl i ddatblygwr o'r enw TRB Estates.

Er bod TRB estates wedi mynd i'r wal yn ddiweddarach, aeth cwmni newydd o'r enw Mee's Demolition UK ati i ddwyn achos llys sifil yn erbyn yr eglwys o achos yr anghydfod, gan hawlio'r iawndal.

Roedd y cwmni yn honni fod yr eglwys wedi torri cytundeb pan roedd yr hen gapel yn cael ei ailddatblygu - honiad oedd yn cael ei wadu gan yr eglwys.

Ansicrwydd

Am dros ddegawd mae'r eglwys wedi gorfod wynebu cryn ansicrwydd ariannol wrth i'r bygythiad cyfreithiol barhau.

Ond fis diwetha', ar ail ddiwrnod yr achos sifil yn yr Uchel Lys yn Lerpwl, daeth yr anghydfod i ben ar ôl i'r ddwy ochr ddod i gytundeb.

Doedd llefarydd ar ran yr eglwys ddim mewn sefyllfa i gadarnhau a oedd arian wedi ei dalu i'r datblygwyr fel rhan o'r cytundeb hwn.

Mewn cyfweliad â Newyddion Ar-lein dywedodd gweinidog Capel Bethel, y Parchedig Ddr D. Ben Rees, ei fod yn rhyddhad mawr fod y cyfan ar ben.

"Doeddwn i ddim yn meddwl erioed y bydden ni'n colli'r frwydr oherwydd roedden ni wedi gwneud ein gwaith cartre' yn dda, wedi cadw cofnodion yn dda...ond mae tystiolaeth yn gallu cael ei gamddehongli wrth gwrs.

"Roedden ni wedi cwrdd yn gyson pob mis fel pwyllgor ac wedi cadw cofnodion manwl. Yn ychwanegol i hynny, roeddwn i wedi cadw dyddiadur personol ac roedd hynny wedi helpu'n fawr.

"'Da ni wedi bod am flynyddoedd yn brwydro hyn, 'da ni wedi llwyddo'n dda yn y diwedd ond mae wedi bod yn faich am flynyddoedd. Rwy'n falch fod y cyfan drosto."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol