Ystyried rheolau triniaeth gosmetig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AFP
disgrifiad o’r llunMae 245 o gleifion yng Nghymru wedi cael llawdriniaeth o ganlyniad i fewnblaniadau PIP diffygiol hyd yma

Bydd grŵp o arbenigwyr yn cael ei sefydlu i ystyried a ddylid tynhau'r rheolau ar driniaethau cosmetig yng Nghymru.

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y cynlluniau ddydd Llun.

Fis diwetha' cafodd adroddiad ei gyhoeddi ar reolaeth triniaethau cosmetig yn Lloegr - adroddiad a gomisiynwyd gan yr Adran Iechyd yno yn dilyn y sgandal mewnblaniadau bronnau Poly Implant Prothese (PIP).

Daeth i'r amlwg y llynedd fod rhai mewnblaniadau PIP yn cynnwys gel silicon oedd heb ei awdurdodi a bod yna broblemau gydag ansawdd.

'Safonau gorau posib'

Meddai Mark Drakeford: "Er bod yr adroddiad yn berthnasol i'r Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr yn benodol, mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei hysbysu o unrhyw ddatblygiadau.

"Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau fod y safonau gorau posib yn cael eu cynnal ar gyfer pobl Cymru. Rwyf felly wedi gofyn i'r Dirprwy Brif Swyddog Meddygol i sefydlu grŵp o arbenigwyr i drafod argymhellion yr adroddiad yn fanwl ac ystyried sut i weithredu."

Hyd yma mae 245 o gleifion yng Nghymru wedi cael llawdriniaeth o ganlyniad i fewnblaniadau PIP diffygiol.

Bydd y grŵp yn cynnwys aelodau o'r Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Lawdriniaeth Gosmetig; Academi'r Colegau Meddygol Brenhinol yng Nghymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru; Comisiwn Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a Chymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru.

Bydd y grŵp yn cyflwyno eu hargymhellion i'r gweinidog iechyd ym mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol