Ehangu cynllun i helpu cyn weithwyr Remploy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Publicity handout
Disgrifiad o’r llun,
Mae saith o'r naw ffatri Remploy yng Nghymru eisoes wedi cau

Mae cynllun a sefydliwyd i helpu cyn weithwyr anabl Remploy, a gollodd eu swyddi pan gaeodd y safleoedd, yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall.

Fe benderfynodd Llywodraeth y DU gau saith o'r naw ffatri yng Nghymru'r llynedd wedi i adroddiad ddod i'r casgliad eu bod yn "annichonadwy".

Collodd 280 o bobl eu swydd - a dim ond 88 o'r rheiny sydd wedi dod o hyd i waith arall.

Bydd cynllun diweithdra, a gyflwynwyd pan gafodd y ffatrïoedd eu cau, nawr yn cael ei ymestyn tan 2014, gyda grant o hyd at £2.4 miliwn gan y llywodraeth.

Sefydlwyd y ffatrïoedd 67 mlynedd yn ôl fel rhan o'r broses o greu'r wladwriaeth les.

Pwyslais ar gael mwy o bobl anabl i weithio gyda'r gweithlu cyffredinol yn hytrach na mewn "ffatrïoedd ar wahân" oedd wrth wraidd y penderfyniad i gau'r rhan fwyaf o'r ffatrïoedd Cymreig.

Dau safle

Mae saith o'r naw safle Remploy yng Nghymru - Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam - i gyd wedi cau bellach.

Mae Remploy nawr yn adolygu nifer o gynigion masnachol i weinyddu'r ddwy ffatri olaf yng Nghymru, sy'n cyflogi 140 o bobl ar hyn o bryd.

Mae'r safleoedd ym Maglan, Castell-nedd Port Talbot, a'r Porth yn Y Rhondda yn cael eu hystyried yn "ddichonadwy" yn fasnachol, er eu bod yn gwneud colledion ar hyn o bryd.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Huw Lewis, y byddai'r grant hefyd ar gael i'r rhai hynny sy'n rhan o'r adolygiad presennol.

Roedd Llywodraeth Cymru yn erbyn cau'r ffatrïoedd ond cafodd cais i drosglwyddo'r mater i Fae Caerdydd ei wrthod.

'Ergyd drom'

"Roedd y penderfyniad i gau'r ffatrïoedd Remploy yng Nghymru yn ergyd drom," meddai Mr Lewis.

"Roedd 'na gamgymeriadau wrth ddelio â'r peth a dyw e ddim yn mynd i wella bywydau pobl anabl. Roeddem ni yng nghanol dirwasgiad economaidd byd-eang, felly roedd yn gamgymeriad taflu pobl allan o ffatrïoedd Remploy."

Roedd ffigurau a ddaeth i law BBC Cymru fis diwetha' yn dangos nad oedd 192 o'r cyn weithwyr (69%) wedi dod o hyd i swyddi eraill, tra bod 88 ohonynt (31%) wedi llwyddo.

Yn ôl Mr Lewis, bydd parhau oes y grant yn helpu gweithwyr "sy'n wynebu cael eu diswyddo a dyfodol ansicr wrth i Lywodraeth y DU barhau â'i chynlluniau".

"Mae gennym nod amlwg - i gael gwaith i bobl â phob sgil a gallu, gwaith maen nhw'n ei fwynhau ac sydd o fewn eu cyrraedd," ychwanegodd.

"Rydym yn parhau i geisio gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod o hyd i swyddi addas i gynifer o gyn weithwyr Remploy â phosib."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol