Canmoliaeth fawr i Bronwen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Er na chafodd Bronwen Lewis ei dewis gan yr un o'r panel ar raglen deledu The Voice UK nos Sadwrn, cafodd ganmoliaeth fawr gan y beirniaid

Fe swynodd hi'r gynulleidfa ac enillodd ganmoliaeth fawr gan y beirniaid, ond chafodd Bronwen Lewis o Flaendulais ger Castell-nedd ddim ei dewis gan un o'r panel ar raglen The Voice UK nos Sadwrn.

Roedd y ferch 19 oed wedi canu fersiwn o gân Sting, Fields of Gold, gan ganu'r pennill cyntaf yn Gymraeg.

Fe ddewisodd hon am ei bod hi yn "gân hyfryd, emosiynol".

Er ei bod yn dod o deulu di-Gymraeg, a hithau'n gyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, roedd canu yn yr iaith yn bwysig.

"Mae e jyst yn esiampl bod cerddoriaeth Gymraeg yn gallu cael ei chwarae ar orie brig nos Sadwrn.

"Dw i ddim yn meddwl bod cerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chwarae ddigon."

Mi oedd ei theulu a rhai o'i ffrindiau yno yn gwrando arni yn y clyweliad.

'Dim lle'

Roedd dau o'r beirniaid, Tom Jones a Danny O'Donoghue, eisoes wedi llenwi eu timau ac, felly, yn methu dewis Bronwen.

"Fe hoffwn i petai gen i le ar ôl ar fy nhîm...mae'r ferch yna'n hyfryd ac yn canu'n Gymraeg - sut allwn i golli hynna?"

Er bod gan Jessie J ac will.i.am le ar ôl ar eu timau nhw, wnaethon nhw ddim dewis Bronwen.

Yn ôl will.i.am: "Mae'r tîm sydd gen i yn wahanol iawn...roedd y perfformiad yna'n hudolus, ond mae gen i gantores debyg yn barod ac fe wnes i addo i mi fy hun na fyddwn ni'n cael dau o'r un peth. Dyna'r unig reswm pan na wnes i droi ata' ti."

Ond roedd rhywfaint o hwb i'r gantores o Gymru, wrth i'r panel ddweud wrthi nad oedd hi angen y sioe dalent i gael lle yn y diwydiant cerddoriaeth, y byddai'r perfformiad yna ar ei ben ei hun yn ddigon i ddenu'r cwmnïau recordio.

Cefndir cerddorol

Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan o fywyd Bronwen, sy'n astudio cwrs sylfaenol yng Ngholeg Celf Sant Martin yn Llundain, ers blynyddoedd.

Fe ddechreuodd hi ddysgu'r piano yn nhŷ ei nain pan oedd hi'n bump oed.

Ond canu mewn corau a chyda phobl eraill oedd hi cyn camu i'r llwyfan ar ei phen ei hun.

"O'n i ddim yn canu llawer fel plentyn ond es i am gystadleuaeth dalent yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a 'nes i fynd amdani ac ennill," meddai.

Ar ôl hynny mi ddaeth cerddoriaeth yn bwysicach iddi ac fe ddechreuodd chwarae mwy o offerynnau a dewis gwneud y pwnc ar gyfer ei lefel A.

Mi ddechreuodd hi ganu mewn gigs oedd wedi eu trefnu gan Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot.

Yn aml, byddai'n cyfieithu caneuon o'r Saesneg i'r Gymraeg.

"Ro'dd hyn yn cael ymateb da oddi wrth y gynulleidfa, yn uno'r Cymry Cymraeg a'r rhai di-Gymraeg."

'Mwy agored'

Tair blynedd yn ôl fe ddechreuodd gyfansoddi caneuon ei hun.

Dywedodd Bronwen, gafodd ei dylanwadu gan gantorion gwerin, ei bod eisiau cystadlu ar The Voice UK am ei bod hi'n teimlo ei bod hi'n rhaglen wahanol i'r sioeau talent eraill.

"Maen nhw yn cefnogi pobl sydd yn chwarae offerynnau a chyfansoddi ei hun.

"Dydyn nhw ddim yn edrych am deip arbennig o berson. Maen nhw'n fwy agored."

Er ei bod wedi arfer teimlo yn nerfus a chyffrous cyn perfformio mae'n dweud bod canu ar y rhaglen wedi bod yn brofiad unigryw.

"O'dd e yn wahanol, fel 'out of body experience'.

"Y tro hwn o'dd e yn wahanol achos o't ti'n gwybod pwy o'dd yn ishte o dy fla'n di.

"O'dd e fel gig preifat gyda pedwar person o'r byd cerddoriaeth.

"Ond o'dd pwyse mawr ar fy ysgwydde."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC